Hem Röta

  Röta

  169
  0
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.

  Vad är röta?

  Röta kan drabba ett hus med höga fukthalter och bryter ned husets konstruktion.

  Röta innebär att det finns ett svampangrepp på husets virke. Vid röta i hus handlar det oftast om vitröta, brunröta eller soft rot. Ordet röta betyder att någonting faller sönder och det är precis vad som händer när trävirke angrips. Svamparna som orsakar rötan lever på olika delar av virket och “äter upp” det.

  Brunröta på ek. Typiskt "fyrkantig" struktur.
  Brunröta på ek. Typiskt ”fyrkantig” struktur.

  Vit- och brunröta kännetecknas av att virket färgas vitt eller brunt beroende på vilken röta det handlar om. Vid soft rot bildas hålrum i vedfibrernas cellväggar. Det försämrar hållfastheten innifrån utan att några tydliga tecken på angrepp syns. Soft rot behöver oftast våtare miljöer än brunröta för att växa.

  Röta försvagar husets konstruktion

  Röta lever på cellulosan i trä och bryter på så vis ned träet, så att dess bärighet försvagas. Trä används ofta i bärande konstruktioner i hus och röta kan därför få ett hus att falla sönder. Värst bland rötsvamparna är den äkta hussvampen (Serpula lacrymans).

  Röta lever på cellulosan i trä och bryter på så vis ned träet, så att dess bärighet försvagas
  Röta lever på cellulosan i trä och bryter på så vis ned träet, så att dess bärighet försvagas

  Vilka förutsättningar kräver röta?

  Röta kräver vanligen något mer fukt än mögel, men kan växa mycket fort och transportera vatten längre sträckor. Ofta är fukten den förutsättning som saknas, för att allt ska uppfyllas och ett angrepp påbörjas.

  Det är därför viktigt att se till att fuktnivåerna ligger under den nivå som krävs för mögel och röta. Det krävs en fuktkvot på över 24 % för att trä skall drabbas av röta.

  Sanering av röta

  Om du har angrepp av röta i ditt hem, måste detta angrepp saneras. Misstänker du att du har problem med röta i huset, bör du vidta åtgärder så snart som möjligt. Att vänta brukar bara öka angreppets omfattning och därmed kostnaden.

  Man kan också sätta in åtgärder om fuktnivåerna är riskabelt höga. På så vis kan man undvika röt- och mögelangrepp och spara pengar.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt

  Related Poster