Hem radon

  radon

  231
  0
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset

  Vad är radon?

  När radium faller sönder bildas gasen radon. Gasen är helt luktfri men är skadlig för människor. Radon bildas i berggrunden och läcker upp genom marken när marklagren är luftgenomsläppliga. Om en huskonstruktion är oskyddad tar sig radon in i bostadsytan. Då värmen från huskonstruktioner skapar goda förutsättningar för radon att ta sig upp genom marken är det viktigt att husgrunder byggs på ett sätt som bromsar eller ventilerar bort radon.

  Krypgrunder drabbas oftast av fukt och mögelskador när man vidtar åtgärder för att sänka radontransporten från marken. För att inte ersätta pest med kolera kan man installera kontrollerat undertryck som ventilerar bort radon, samt skyddar mot fukt och mögel. Man kan även bromsa radonvandringen genom att lägga armerad marktäckning längs krypgrundens botten.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt