Hem Radon

  Radon

  28
  0
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.

  Vad är radon?

  När radium faller sönder bildas gasen radon. Gasen är helt luktfri men är skadlig för människor. Radon bildas i berggrunden och läcker upp genom marken när marklagren är luftgenomsläppliga. Om en huskonstruktion är oskyddad tar sig radon in i bostadsytan. Då värmen från huskonstruktioner skapar goda förutsättningar för radon att ta sig upp genom marken är det viktigt att husgrunder byggs på ett sätt som bildar en radonbroms som bromsar eller ventilerar bort radon.

  Krypgrunder drabbas oftast av fukt eller mögelskada när man vidtar åtgärder för att sänka radontransporten från marken. För att inte ersätta pest med kolera kan man installera kontrollerat undertryck som ventilerar bort radon, samt skyddar mot fukt och mögel. Man kan även bromsa radonvandringen genom att lägga armerad marktäckning längs krypgrundens botten.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt

  Related Poster