Hem Mykotoxiner

  Mykotoxiner

  42
  0
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.

  Vad är mykotoxin?

  Alla mögelsvampar utsöndrar små mikropartiklar som i dagligt tal kallas för mögelgifter. Ett annat ord för mögelgifter är mykotoxiner och de är skadliga för både människor och djur. Mykotoxiner är inte samma sak som mögelsporer, de är mycket mindre. Partiklarna är så små att de oftast inte kan filtreras bort. Mykotoxinerna är även luftburna, vilket betyder att de finns i inandningsluften i så gott som alla mögelskadade hus.

  Några av de hälsobesvär som kan kopplas till mykotoxiner är astma, luftvägsbesvär och huvudvärk men man vet inte exakt vilka gifter som orsakar vilka besvär man drabbas av. Barn är känsligare än vuxna. Man behöver inte uppvisa symptom för att ens hälsa skall ha påverkats negativt, problem som astma kan visa sig långt efter att man varit exponerad för mykotoxiner.

  Mögel i hus - krypgrundsavfuktare är en smidig och billig lösning
  Mögel i hus – krypgrundsavfuktare är en smidig och billig lösning

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt

  Related Poster