Hem mögel

  mögel

  530
  0
  Vitmögel och svartmögel kan finnas både på vind och i krypgrund
  Vitmögel och svartmögel kan finnas både på vind och i krypgrund

  Vad är mögel?

  Att få mögel och röta i huset är många husägares värsta mardröm. Men det går att skydda sig mot mögel och röta, om man är uppmärksam, håller koll på fuktnivåerna i huset och vidtar förebyggande åtgärder.

  Mögel är mikrosvampar som växer som mycel. De är mycket viktiga i naturens ekosystem, då de bryter ner dött organiskt material. Begreppet mögel används ofta som samlingsnamn för alla angrepp av microorganismer på byggnadsmaterial. Det finns en mängd olika arter som kan växa på byggnadsmaterial och kan ha olika hälsoeffekter på människor.  Vissa mögelsorter (främst brunrötesvampar) är skadliga för huset då dem livnär sig på organiskt material och därför “äter upp” huset. Många mögelsorter luktar illa, vilket gör de lättare att upptäcka, men det kan också vara svårt att bli av med mögellukt.

  Mögel kan ge problem med hälsan

  Mögel är förknippat med en lång rad hälsoproblem. Exempel på besvär kopplat till mögel är huvudvärk, olika problem med luftvägarna, trötthet, hudåkommor, astma och allergier. Då man inte vet exakt vilka arter som skapar vilka besvär kan man inte säga att någon mögelart är helt ofarlig. Utgångspunkten för mögelangrepp är därför att alla kraftiga angrepp i en byggnad bör åtgärdas.

  Förebygga mögel

  Mögel behöver fukt för att kunna växa, därför är det bästa sättet att förebygga mögelangrepp i huskonstruktionen att skydda byggnaden från fuktskador. Det finns gott om mögelsporer i luften och dessa behöver fukt och rätt temperatur, för att börja växa på organiska material. Ofta är fukten den förutsättning som saknas, för att allt ska uppfyllas och ett angrepp påbörjas. Det är därför viktigt att se till att fuktnivåerna ligger under den nivå som krävs för mögel. Genom att installera en avfuktare kan man slippa obehagliga problem med mögel i framtiden. De vanligaste delarna av ett hus som drabbas av mögelskador är krypgrund och vind.

  Vitmögel och svartmögel kan finnas både på vind och i krypgrund
  Vitmögel och svartmögel kan finnas både på vind och i krypgrund

  Ett drabbat hus förlorar i värde

  Ytterligare ett problem med mögel, röta och annan fuktpåverkan är att ett drabbat hus kan förlora mycket i värde. Ett fuktdrabbat hus kan bli mycket svårsålt och man kan tvingas sälja till ett betydligt lägre pris eller tvingas vidta åtgärder för att kunna sälja huset överhuvudtaget.

  Sanering av mögel

  Om du har angrepp av mögel i ditt hem, måste detta angrepp saneras. Misstänker du att du har problem med mögel i huset, bör du vidta åtgärder så snart som möjligt. Att vänta brukar bara öka angreppets omfattning och därmed kostnaden.

  Man kan också sätta in åtgärder om fuktnivåerna är riskabelt höga. På så vis kan man undvika mögelangrepp och spara pengar.

  Läs mer om mögel

  På Polarpumpens fuktsidor kan du läsa mer om mögel och röta.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt