Hem Luktsmitta

  Luktsmitta

  63
  0
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.

  Vad är luktsmitta?

  När ett hus utsatts för elak lukt eller mögellukt under en längre tid kan närliggande material suga åt sig lukten och då uppstår en luktsmitta. Lukten kan spridas genom luften, exempelvis kan lukt från krypgrund eller vind ventileras in i bostadsytan. En luktsmitta sätter sig i kläder, tapeter och stoppade möbler och kan därför bli omfattande att sanera.

  Dålig lukt i hus bör utredas

  Känner man att huset har en dålig lukt bör orsaken till denna utredas. Lukt som kommer från en mögelskada eller kemiskt behandlat trämaterial kan vara ohälsosam att andas in och behöver då åtgärdas. För att åtgärda en luktsmitta kan felbehandlat material behöva bytas ut. Om det inte är möjligt kan det luktsmittade utrymmet undertrycksventileras för att hindra spridning av lukten i bostadsytan.

  Avlägsna mögel i krypgrund med en krypgrundsavfuktare
  Avlägsna mögel i krypgrund med en krypgrundsavfuktare

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt

  Related Poster