Hem luftvärme

  luftvärme

  538
  0
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset

  Vad är luftvärme och vad är skillnaden på de olika typerna?

  Luftvärme fungerar genom att hämta värme från uteluften. Det finns tre typer av luftvärmepumpar och skillnaden består i varifrån luften hämtas och hur den sedan sprids i huset. När du installerar luftvärme tar du tillvara en resurs som annars hade gått till spillo. Luftvärme är jämförelsevis lätt att installera. I regel klarar luftvärme inte all uppvärmning på egen hand.

  När passar en luftvärmepump?

  bästa budgetval luftvärmepump 2020 En luftvärmepump, eller mer formellt luft-luftvärmepump, passar när huset har en öppen planlösning. Värmepumpen tar då värme från uteluften för att värma bostadsytan. Luft-luftvärme används som komplement till ett annat uppvärmningssystem och kan sänka uppvärmningskostnaderna med 30 – 50 %. När luft-luftvärmepumpen inte klarar att värma huset skall husets befintliga värmesystem slås på. Polarpumpen erbjuder luftvärmepumpar med installation i hela Sverige

  När passar en frånluftsvärmepump?

  Frånluftsvärme kräver att huset har ett mekaniskt ventilationssystem. Det är från ventilationssystemets frånluft som värmepumpen hämtar värme. En frånluftsvärmepump kan anslutas till värmesystemet och för varmvattenberedning. Systemet behöver nästan alltid kompletteras med elelement eller annan värmekälla. Polarpumpen erbjuder frånluftsvärmepumpar vilka utnyttjar värmen i ventilationsluften

  När passar en luft-vattenvärmepump?

  Luft-vattenvärme innebär att uteluften används för att värma husets vattenburna värmesystem. Hur mycket värme pumpen klarar av att generera är kopplat till utomhustemperaturen, därför passar systemet bäst i mellan- och Sydsverige.  Polarpumpen erbjuder luft-vattenvärmepumpar vilka utnyttjar förnyelsebar energi i vår utomhusluft

  Läs mer om luftvärmepumpar för hus, villa och sommarstuga