Hem lågenergihus

  lågenergihus

  494
  0
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset

  Vad är lågenergihus?

  Lågenergihus är ett samlingsnamn för huskonstruktioner som är byggda för lägsta möjliga energianvändning. Det finns olika typer av lågenergihus. Några exempel är passivhus, nollenergihus, plusenergihus och minienergihus. Lågenergihusen varierar i energiförbrukning men gemensamt för dem är att konstruktionen planeras för att minimera husets värme- och kylbehov genom utformning av planlösning, ventilation, placering av fönster, isolering och täthet.

  Minska energiförbrukningen

  Genom lågenergilampor och energieffektiva husapparater minimerar man elbehovet samtidigt som man så gott det går utnyttjar solenergin. Boende i lågenergihus kan tydligt se husets energianvändning vilket gör det enkelt att reglera hur mycket energi hushållet förbrukar. Beroende på husets placering väljs sedan lämplig värmekälla, exempelvis fjärrvärme, värmepump eller grön el.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt