Hem kallvind

  kallvind

  1183
  0
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset

  Vad är en kallvind?

  En kallvind är utrymmet i huskonstruktionen som ligger mellan yttertaket och takisoleringen. Då kallvinden är uteluftsventilerad följer temperaturen där som regel utomhustemperaturen, men kan ibland bli ännu kallare på grund utav nattutstrålningen. Kallvindar drabbas oftast av fuktskador då dess klimat periodvis kan få mycket hög luftfuktighet och till och med kondens. När hus tilläggsisoleras slipper man effektivt spillvärme, men riskerar samtidigt att vinden blir kallare.

  För att undvika kondens och fukt på kallvinden behöver den hålla en högre temperatur än utomhusluften, eftersom varm luft bär mer fukt än kall luft. Varm luft tar även mer plats än kall luft vilket gör att en varmare vind trycker ut fuktig luft medan en kall vind tar emot fuktig luft.

  Genom, att installera en intelligent ventilationslösning (hygrodynamisk avfuktare) alternativt isolera utsidan av taket med cellplast kan man förhindra fuktskador på vinden. Man kan även tillföra värme (termisk avfuktare) om isolering och ventilation inte räcker.

  Gå vidare

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt