Hem jordvärme

  jordvärme

  330
  0
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset

  Vad är jordvärme?

  Jordvärme är ett sätt att utvinna energi ur marken för att värma upp huset och fungerar enligt samma princip som bergvärme. I stället för att borra ett hål i berget gräver man ner en kollektorslang i jorden på frostfritt djup. För en genomsnittlig villa behövs 200 – 500 meter lång kollektorslang, vilket kräver en yta på 400 – 600 kvadratmeter. Jordvärme är ett ekonomiskt sätt att värma huset och är ett bra alternativ när huset ligger långt ifrån berg eller sjö. Metoden är underhållsfri, miljövänlig och kan kombineras med frånluftsvärme för att nå bättre effekt.

  Risk för fukt i krypgrund och på vind

  Att byta från ett förbrännande värmesystem till jordvärme drar oftast ner på spillvärmen. Man skall alltid vara uppmärksam på hur huskonstruktionens klimat förändras vid byte av värmesystem. Minskad spillvärme är bra för både plånbok och miljö, dock kan klimatet i krypgrund, torparegrund och vind påverkas så pass mycket att de blir känsliga för mögelangrepp.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt