Hem fuktvandring

  fuktvandring

  475
  0
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset
  En bra avfuktare skyddar hemmet mot fukt, som är en vanlig anledning till att mögel och röta börjar växa i huset

  Vad är fuktvandring?

  Fukt flyttar sig från ett ställe till ett annat på tre olika sätt, konvektion, diffusion och kapillärsugning. Konvektion är hur luftströmmar flyttar fukt från ett ställe till ett annat. För att hindra att fukt förs in i väggar och upp på vinden via luftströmmar kan man täta väggar och tak med en ångspärr.

  Ångtrycket påverkar fuktvandringen och det är det som benämns som diffusion – ångan flyttas från ett högt ångtryck till ett lägre ångtryck. Jämfört med konvektion är diffusion en långsam process.

  Vad är kapillärsugning?

  Kapillärsugning innebär att vattnets ytspänning gör att fukten sugs uppåt. Beroende på vilket material vattnet kommer i kontakt med sugs det upp olika mycket. Ett kompakt marklager som exempelvis lera suger upp mycket vatten. Det är därför man dränerar med krossad sten och makadam – fukten får svårare att vandra upp när marken blir luftigare.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt