Hem Fuktmätare

  Fuktmätare

  200
  0
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.

  Vad är en fuktmätare?

  Mät fukt med en klimatdator eller fuktkvotsmätare
  Mät fukt med en klimatdator eller fuktkvotsmätare

  Det finns dock olika sorters fuktmätare och de mäter olika saker nämligen luftfuktighet eller fuktkvot. Det finns flera olika typer på marknaden där de billigaste endast mäter fuktigheten i några få material och de dyrare kan mäta flera. Mögel kan sätta sig i flera olika material, därför är det viktigt att välja rätt typ av fuktmätare för det material huset är byggt av.

  Den vanligaste fuktmätaren är en så kallad trådlös hygrometer. De enklaste ger endast en ögonblicksbild, men för en pålitlig mätning bör den genomföras under en längre period, eftersom luftfuktigheten kan variera från dag till dag.

  En mer avancerad hygrometer kan mäta relativ luftfuktighet och temperatur på ett eller flera ställen och skickar sedan informationen till en mottagare som placeras i boytan.  Om du inte är en riktig fuktexpert kan det vara svårt att veta hur du ska tolka alla de data som hygrometern samlar in.

  Fuktkvotsmätare mäter fuktkvot i byggnadsmaterial

  En fuktkvotsmätare mäter istället den så kallade fuktkvoten i olika typer av byggnadsmaterial, oftast genom förstörande mätning. Genom att sticka in två spikar i materialet och mäta det elektriska motståndet avgörs vilken fuktkvot materialet håller. Tyvärr är de flesta fuktkvotsmätarna dåligt anpassade för det nordiska klimatet och de byggmaterial vi använder vilket gör att de sällan mäter rätt.

  Fuktkvotsmätning
  Fuktkvotsmätning

  Hur mycket fukt olika material absorberar påverkas av luftfuktigheten. Fuktkvoten i material förändras dock långsammare än luftfuktigheten och därför kan en fuktkvotsmätning ge en bättre bild av hur utrymmet mår än en mätning av luftfuktigheten, om man endast kan mäta vid ett tillfälle.

  Hårhygrometer

  Hårhygrometer är ett sätt att med hög precision mäta den relativa fuktigheten. Tekniken bakom hårhygrometern bygger på att ett hår drar ihop sig när det blir fuktigt. När det gäller relativ luftfuktighet bör man dock inte stirra sig blind på fuktmätarens värde. Mögel och röta behöver även en viss tid och temperatur för att kunna föröka sig.

  Probiksensor

  Probikssensor är en kemisk fuktmätare som tar hänsyn till både tid och fukt. Mätaren består av en filtskiva som är behandlad med en kemi som gör att skivan färgas blå när det varit fuktigt tillräckligt länge för att mögel och svampar skall kunna fått fäste. Fuktmätaren är en s.k engångsmätare. Det innebär att när skivan väl färgats blå förblir den blå.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt

  Related Poster