Hem fuktkvotsmätare

  fuktkvotsmätare

  412
  0
  En liten avfuktare kan göra stor nytta i badrummet
  En liten avfuktare kan göra stor nytta i badrummet

  Vad är en fuktkvotsmätare?

  Mät fukt med en klimatdator eller fuktkvotsmätare
  Mät fukt med en klimatdator eller fuktkvotsmätare

  En fuktkvotsmätare mäter fuktkvoten. Ett annat ord för fuktkvotsmätare är fuktkvotsindikator.

  Eftersom trä binder fukt bättre än luft, ger en fuktkvotsmätning en bättre bild av  hur miljön faktiskt ser ut i exempelvis krypgrunden, än vid en mätning av den relativa luftfuktigheten. Fuktkvoten förändras långsammare och ger därför en mer pålitlig bild av situationen.

  Vad mäter fuktkvotsmätaren?

  En fuktkvotsmätare mäter vattenhalten i byggnadsmaterial och är ett bra sätt att kontrollera om materialet utsatts för hög luftfuktighet. Mätningen går till så att man sticker fuktkvotsmätarens piggar i materialet, varpå mätaren räknar ut fuktkvoten och visar en procentsats på displayen. Fuktkvot är relativt enkelt att mäta rätt, det diffar sällan mer än +/-1% från mätresultatet.

  Hur tolkar jag resultatet från fuktkvotsmätaren?

  Om resultatet överstiger 17 % finns det risk för mögel och åtgärder bör vidtas, exempelvis genom att installera en avfuktare. Röta växer istället vid en fuktkvot på 24 %. Att tolka resultaten på displayen är relativt enkelt, men det kan vara svårt att veta om man mäter på rätt ställen, där risken är som störst eller om man mäter i rätt material, eftersom vissa material kan ge felaktiga utslag. Ta alltid hjälp av en expert om du känner dig osäker!

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt