Hem Fuktkvot

  Fuktkvot

  237
  0
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.

  Vad menas med fuktkvot?

  Mät fuktkvot i material, så vet du om utrymmet riskerar fuktskador
  Mät fuktkvot i material, så vet du om utrymmet riskerar fuktskador

  Fuktkvot betyder hur mycket lagrad fukt som finns i ett material. En fuktkvot på 20 % betyder att ett kilo trä innehåller 200 gram vatten. Fuktkvot mäts i byggnadsmaterial.

  Byggnadsmaterial har olika förmåga att absorbera fukt och det är viktigt när man bygger att ha koll på mängden fukt i material. Byggnadsmaterial strävar efter att ha samma fuktnivå som den omgivande luftfuktigheten.

  För hög eller låg fuktkvot

  Både för hög och för låg fuktkvot leder till problem. Låga fuktnivåer i parkettgolv och annat trä, kan få träet att slå. Hög fuktkvot kan istället leda till mögel-, svamp- och rötangrepp.

  Fuktkvoten förändras långsamt

  Fuktkvoten i material förändras betydligt långsammare än luftfuktigheten, som kan variera mycket snabbt. Därför kan en mätning med en fuktkvotsmätare ge en bättre ögonblicksbild, än en mätning av relativ luftfuktighet.

  Mäta fuktkvot i material

  Mät fukt med en klimatdator eller fuktkvotsmätare

  Mät fukt med en klimatdator eller fuktkvotsmätare

  Genom att mäta fuktkvoten i ett material kan man ta redo på om materialet varit utsatt för en fuktig miljö under de senaste månaderna. I ett utrymme med hög relativ luftfuktighet kommer trämaterial att suga upp fukt och därför ha en högre fuktkvot än normalt.

  Då den relativa luftfuktigheten kan förändras mycket på kort tid är den ofta svår att mäta korrekt. Fuktkvoten ger däremot en indikation på hur hög den relativa luftfuktigheten sett ut under tid. Du kan även få starka varningssignaler genom att mäta fuktkvot.

  Fuktkvot mäter man i material, såsom bjälkar. Mät fuktkvot i material, så vet du om utrymmet riskerar fuktskador. Fuktkvoten i gran eller furu skall aldrig överstiga 17 % för att vara säker från mögelangrepp. Vid en fuktkvot över 24 % kan rötsvampar få fäste i materialet.

  Mäta med fuktkvotsmätare

  En fuktkvotsmätning är ett effektivt sätt att ta reda på om det föreligger en risk för fuktproblem. Det är en ögonblicksbild, men ger ett bra underlag, för att gå vidare med en fuktbesiktning eller få veta att det troligen inte föreligger någon risk för fuktproblem.

  Åtgärder för att förbättra fuktkvoten

  Om du har mätt fuktkvoten och det visade sig att du har för hög eller för låg fuktkvot kan du behöva se över luftfuktigheten i ditt hem. En avfuktare hjälper dig med att hålla en balanserad luftfuktighet och förebygger skador och mögel.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt

  Related Poster