Hem Fotokatalytisk sanering

  Fotokatalytisk sanering

  123
  0
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.

  Vad är fotokatalytisk sanering?

  Fotokatalytisk sanering är en metod för att rena inomhusluften från bakterier och mögelsporer. Metoden används framförallt för att sanera luktsmitta i boytan.

  Hur går fotokatalytisk sanering till?

  Vid en fotokatalytisk sanering använder man sig av en luftrenare. I luftrenaren utsätts luften för ozon (även kallat aktivt syre) som dödar de småpartiklar och mikroorganismer som finns i luften. Ozon är slagkraftigt mot mögelsporer och andra giftiga organismer som finns koncentrerade i inomhusluften i våra bostäder.

  Vid en sanering man ha i åtanke att ozon i större mängder är toxiskt mot människor och bör hållas nere på rimliga nivåer. Vid starkare saneringar med ozon bör man hänga undan sina oljemålningar då dessa löses upp av ämnet. Läs mer om ozonsanering.

  luftrenare vid soffa Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt

  Related Poster