Hem Bergvärme

  Bergvärme

  37
  0
  Med en bergvärmepump i huset kan du sänka dina uppvärmningskostnader med 80% och få en värdeökning på över 14 000 kr vid försäljning.
  Med en bergvärmepump i huset kan du sänka dina uppvärmningskostnader med 80% och få en värdeökning på över 14 000 kr vid försäljning.
  Borra för bergvärme - så går det till
  Borriggen som används till att borra energibrunnen.

  Bergvärme och bergvärmepump handlar i dagligt tal om att utvinna energin ur grundvattnet genom att borra hål i berggrunden i området 50–200 m beroende på hur grundvattnet fördelar sig i området och utefter en så lång sträcka som möjligt i borrhålet som är omsluten av grundvatten och ta ut värmeenergi ur vattnet genom att sänka temperaturen på vattnet i borrhålet via värmepumpar placerade i marknivå.

  Köldbäraren cirkulerar genom berget och leds sedan till en förångare där köldbärarens temperatur kan vara väldigt låg, till och med under nollgradigt. Ur berggrunden utvinner man sedan energi genom att en nedkyld vätska som passerar berget genom en ledning värms av grundvattnet i berget.

  På de relativt ringa djup som används vid nyttjandet av bergvärme håller berggrunden samma temperatur som grundvattnet. Denna relativt stabila temperatur och tillgången till den stora volymen grundvatten som finns i berggrundens sprickzoner gör att bergvärmeutvinning i princip fungerar året runt.

  Grundvattnet har i sin tur ursprungligen värmts upp av solen i den allra översta delen av jordskorpan, vid markytan och i de översta delarna av jordlager och berg när samma vatten befann sig vid jordytan. En vanlig anläggning för uppvärmning av enfamiljshus består av ett, eller flera, 90–200 meter djupa hål som borras ner i berget.

  Läs vidare om att välja, köpa och äga en bergvärmepump

  LÄMNA ETT SVAR

  Vänligen ange din kommentar!
  Vänligen ange ditt namn här