Hem Åtgärder mot fukt

  Åtgärder mot fukt

  115
  0
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.
  I vårt Fuktlexikon har vi samlat många av de termer och begrepp som används när man pratar om fuktskador och huskonstruktioner. Vissa begrepp är bra att ha koll på när du exempelvis vill förstå bättre vad besiktningsmannen pratar om eller bara vill veta mer om fukt.

  Vilka åtgärder mot fukt finns det?

  Att åtgärda fuktproblem är komplext och vi rekommenderar därför att du konsulterar en expert. Samtidigt kan det vara bra att ha koll på vad som eventuellt kan behöva utföras, om du skulle ha höga fuktvärden i ditt hus. Om man har höga fuktnivåer i ett utrymme, men ännu inte har angrepp av mögel och röta, kan det vara bra att säkerställa att för höga nivåer aldrig uppnås.

  Exempel på åtgärder mot fukt och mögel:

  • Säkerställa varifrån fukten kommer
  • Täta skarvar eller andra läckor
  • Marktäckning i krypgrund
  • Förbättra dräneringen
  • Avlägsna organiskt material
  • Avfuktare

  Avfuktare mot fukt

  Att installera en avfuktare, för att säkerställa att förutsättningarna för angrepp av mögel och röta inte uppfylls, är oftast det tryggaste sättet att undvika dessa problem. Idag finns smarta och energisnåla avfuktare, som känner av en rad olika parametrar och anpassar förhållandena därefter, så att riskerna minimeras.

  Sorptionsavfuktaren X4 från Drybox spar energi samtidigt som den effektivt avfuktar luften. Jämfört med kostnaden för att värma upp ett fuktigt utrymme sparar du upp till 25-50% med en sorptionsavfuktare
  Sorptionsavfuktaren X4 från Drybox spar energi samtidigt som den effektivt avfuktar luften. Jämfört med kostnaden för att värma upp ett fuktigt utrymme sparar du upp till 25-50% med en sorptionsavfuktare

  Samtidigt kräver avfuktaren mycket lite energi, då den bara gör insatser, då det verkligen behövs. Dagens smarta avfuktare kräver inte heller att man täpper igen grunden eller vinden helt. Med ett helt tätt utrymme är risken mycket hög för snabba fuktangrepp, om avfuktaren skulle sluta fungera.

  Konstaterat angrepp av mögel och/eller röta

  Om du däremot redan har ett angrepp av mögel och/eller röta, blir processen mer komplicerad.

  Exempel på åtgärder:

  • Avlägsna och byta ut angripna material
  • Säkerställa att det inte finns förutsättningar för nya angrepp.

  Avlägsna angreppet

  När det gäller röta, måste man byta ut angripna material, eftersom dessa försvagats. När det gäller mögel, kan man också i många fall avlägsna angripna material. Särskilt om dessa är lösa. Sanering med olika typer av kemikalier, är också ofta nödvändigt när man har ett mögelangrepp.

  Vitmögel och svartmögel kan finnas både på vind och i krypgrund
  Vitmögel och svartmögel kan finnas både på vind och i krypgrund

  Mögel producerar gifter och bekämpningsmedlen är också ofta giftiga. Därför är det mycket viktigt att du vet vad du gör, om du handskas med detta. Bäst är att få hjälp av en expert. Mögelgifter eller mykotoxiner kan finnas kvar länge efter en sanering, så man måste också se till att dessa inte kommer in i boytan. Det finns avfuktare, som hjälper till med detta.

  Förhindra att det händer igen

  Naturligtvis måste man också se till att förutsättningarna för mögel- och rötangrepp inte längre uppfylls, så att man inte snart befinner sig i samma situation en gång till. Här använder man sig ofta av samma metoder som om vid förebyggande åtgärder, om man bara har höga fuktnivåer. Det kan dock vara bra att använda en mer avancerad avfuktare, som med hjälp av ventilation säkerställer att mögelgifterna inte tar sig in i boytan.

  Tidig upptäckt och åtgärd sparar pengar

  Vi ska inte sticka under stol med att åtgärder mot fukt, mögel och röta, kan bli dyrt, men det blir billigare ju tidigare du vidtar åtgärder. Att bo i ett mögelangripet hus, kan få allvarliga konsekvenser för hälsan. Samtidigt kan det också vara mycket svårt att sälja huset, om det finns problem med mögel och röta. Att ta itu med problemet är därför det mest hälsosamma och ekonomiska på längre sikt.

  Läs mer om avfuktare som skydd mot skador från mögel och fukt

  Avfuktare skyddar hemmet mot fukt, mögel och röta

  Related Poster