I måndags avslutades målet där Konkurrensverket stämde Växjö kommun för snedvriden konkurrens. Växjö kommuns krav innebär att nybyggda småhus måste anslutas till det kommunala bolaget Veabs fjärrvärmenät. Stockholms Tingsrätt ger kommunen rätt och kritiken mot domen har inte låtit sig vänta.


Från början var det Svenska Borrentreprenörers branschorganisation som anmälde Växjö kommun eftersom kravet tog bort möjligheten att installera någon annan sorts värmesystem som exempelvis bergvärme. Konkurrensverket tog därefter över och stämde för två år sedan Växjö kommun. Detta då myndigheten ansåg att kravet kommunen satt upp – att nybyggda småhus måste anslutas till det kommunala bolaget Veabs fjärrvärmenät – snedvrider konkurrensen. I Vikaholmsmodellen i Växjö har kommunen satt upp krav som innebär att den som köper tomtmark av kommunen förbinder sig att ansluta sig till fjärrvärmenätet och förbjuds att installera en värmepump. Detta anser konkurrensverket vara snedvriden konkurrens, något många håller med om, förutom Stockholms Tingsrätt.

Snedvriden konkurrens

Från årsskiftet 2008-2009 är det inte tillåtet för kommuner, landsting eller statliga myndigheter att sälja varor eller tjänster om det begränsar konkurrensen. Detta innebär att Konkurrensverket från och med då fick möjlighet att ingripa mot offentliga aktörer som bedriver konkurrensbegränsande säljverksamhet.

Växjö kommun hänvisar kravet på fjärrvärme till miljömålen samtidigt som Konkurrensverket menar på att lönsamheten för de kommunala bolagen är interna motiv. Enligt lagen för fjärrvärme ska de företag som driver fjärrvärmeverksamhet göra det affärsmässigt vilket innebär att de ska drivas som privata vinstdrivande företag. Detta gjorde i slutändan att ingen trodde att Växjö kommun skulle vinna målet – men det gjorde de.

Enligt Dagens Industri är man på konkurrensverkets juridiska avdelning mycket besvikna. De anser att det är en inskränkt tolkning av reglerna samt att det är synd att konsumenterna inte ges en valfrihet att välja vad som passar deras hem bäst.

Skapat debatt

Domen som kom i tisdags där Stockholms Tingsrätt gav Växjö kommun rätt kom som en överraskning för många och kritiken lät inte vänta på sig. Flera aktörer har motsatt sig beslutet och väntar på en överklagan av beslutet för att ge fastighetsägare en fortsatt möjlighet att välja. Även från en miljösynpunkt är en överklagan aktuell.

I debattartiklar ifrågasätts kommunens verkliga skäl till kravet på fjärrvärme. Reinhold Lennebo VD på Fastighetsägarna Sverige skriver tillsammans med några branschkollegor att ”Växjö kommun har missbrukat sin ställning och satt konkurrensen ur spel. Det är oacceptabelt. Konkurrensverket måste överklaga domen”. De pekar även på att en tvångsanslutning till fjärrvärme hindrar övergången till exempelvis solenergi – något som fungerar alldeles utmärkt att använda för att driva värmepumpar.

Ur konsumentsynpunkt skapar detta ett monopol där fastighetsägaren blir helt utlämnad till det kommunägda fjärrvärmebolagets prissättning och därmed inte kan påverka kostnaden för värme i sin fastighet. Detta är något som Polarpumpen VD, Martin Gerre, håller med om: ”Det hindrar valfriheten för fastighetsägarna samtidigt som det stoppar utvecklingen för en mer miljövänlig uppvärmning”.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här