krypgrund

Under sommaren kan luftfuktigheten bli mycket hög i krypgrunden. I början av hösten kan situationen förvärras. Därför är det dags att kontrollera krypgrunden lite extra i slutet av sommaren och början av hösten.

Var kommer fukten ifrån?

Den vanligaste anledningen till fukt i krypgrund är sommarkondens. Den varma sommarluften tar med sig fukt in i krypgrunden. I den svala krypgrunden kyls luften ned och lämnar ifrån sig fukt (kondens). Detta eftersom varm luft kan innehålla mer fukt än kall luft. Under sommaren är skillnaden mellan utomhustemperaturen och krypgrunden stor, eftersom krypgrunden kyls ned av marken. På så vis kan fuktnivån i krypgrunden öka markant under sommaren.

Andra fuktkällor för krypgrunden:

 • Fukt avdunstar från marken under krypgrunden.
 • Grundmurarna suger upp fukt ur marken, som hamnar i krypgrunden.
 • Det rinner in vatten i krypgrunden, exempelvis vid dålig dränering.
 • Det kan läcka vatten från rör och avlopp.
 • Det kan finnas byggfukt i huset från att det byggdes eller från renoveringar.

Varför ska jag kontrollera krypgrunden nu?

Trots att krypgrunden är kall hela sommaren, lagrar den ändå lite värme i golvet ovanför och i grundmurarna. Dessutom lagrar även marken lite extra värme under sommaren. När hösten sedan kommer med lägre temperaturer försvinner den lagrade värmen snabbt. Fukten däremot, den blir kvar. Hösten är dessutom ofta fuktig och temperaturen varierar stort, vilket kan öka fuktnivåerna i krypgrunden ännu mer.

Samtidigt är risken för angrepp av mögel och röta stor, eftersom temperaturen under hösten vanligtvis är tillräckligt hög för att dessa ska börja växa. Det innebär att slutet av sommaren och början av hösten ofta är den mest utsatta perioden för krypgrunden, och naturligtvis är det då du ska kontrollera den lite extra.

Jag har en krypgrund – vad ska jag göra?

 • Titta till krypgrunden med jämna mellanrum. Detta gäller särskilt under sensommaren och början av hösten.
 • Du bör se till att det finns marktäckning i krypgrunden.
 • Du ska också se till att det inte finns organiska material som löv och byggspill i krypgrunden.
 • En fuktmätning kan ge besked om fuktnivåerna är höga.
 • En avfuktare kan se till att fuktnivåerna håller sig inom säkra gränser.
 • Om du hittar mögel i krypgrunden, bör du kontakta en expert för sanering.

Läs mer om fukt i krypgrund

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här