hus

Luktar det mögel i ditt hem? Är det byggt någon gång från 1950-talet till 1970-talet?  Då är det förmodligen kloranisoler du känner. Kloranisoler uppkommer när Klorfenoler kommer i kontakt med fukt och klorfenoler användes som trädskyddsmedel under denna tidsperiod.

I mitten av 50-talet fram till en bit in på 70-talet övergav man kraven på fuktspärrar i nya byggnader och använde ett kemiskt träskyddsmedel mot röta, men såg inte över konskvenserna. I träskyddsmedlet finns bland annat klorfenoler som vid kontakt med fukt ger en mögel-liknande doft och har, enligt en studie utförd av forskare vid Karolinska Institutet och Uppsalaföretaget Pegasus, kopplats till astma- och allergirelaterade problem.

Klorfenoler

I de trädskyddsmedel som användes under denna tid ingick ett ämne som heter klorfenoler. Klorfenolerna användes främst som bekämpningsmedel mot mögelsvamp, och har av miljöskäl varit förbjudna i Sverige sedan 1979 och är idag förbjudna i hela EU.

I studien diskuteras bland annat att klorfenoler med sin mögellukt lurar luktsinnet att tro att kroppen blir sjuk – och i slutändan blir personens hälsa påverkad negativt. Symptomen är liknande de som uppstår vid dålig luft inomhus; huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning och illamående.

Inga tidigare svenska studier har tagit klorfenoler i beaktande. Många rapporter visar dock på en större mängd hus-relaterade sjukdomar hos människor som bor eller arbetar i hus byggda mellan 1961-1975, och då speciellt astma och allergier.

Vad är det för lukt?

När klorfenolerna utsätts för fukt bildas kloranisoler, och små halter av detta påverkar inte människors hälsa negativt. Dock räcker väldigt små mängder för att det ska lukta illa i din bostad. Är man känslig för kloranisoler kan man känna yrsel och illamående.

Sjuka-hus-sjukan

Sjuka-hus-sjukan är när 15-20 % av de som bor eller arbetar i en fastighet har symptom som bland annat irritation i ögon, näsa, hals, torr hud, torra slemhinnor, huvudvärk och mental trötthet. Socialstyrelsen har kommit fram till att det inte finns några gränsvärden eftersom särskild hänsyn bör tas till känsliga personer. Detta innebär att om du bor eller arbetar i en fastighet och känner av dessa symptom är det viktigt att ta upp problemet med fastighetsägaren.

Åtgärder

Då många hus och fastigheter byggdes under den tid då träskyddsmedel var tillåtet finns kloranisoler och klorfenol kvar i många av dessa. Har ni trä i ert hem som behandlats med klorfenol och luktar illa – byt ut det gamla trädelarna. För att vara säker på att det inte är mögel som ger uppkomst till lukten kan det även vara nödvändigt att ta in en expert som ser över din bostad.

Är det så att du har en hög mängd fukt i ditt hem och vill åtgärda ett fuktproblem rekommenderar vi att läser vidare om Åtgärder mot fukt.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här