Klimatförändringar innebär mer värme och fukt, något som drabbar våra hus. Räkna med att det kommer krävas mer husunderhåll i framtiden. Försäkringarna blir dyrare. Det kommer helt enkelt att kosta mer att vara husägare om klimatet förändras.

Mer mögel, röta och rostskador

Ett fuktigare och varmare klimat ökar riskerna för mögel och röta. Både viss värme och fukt är förutsättningar för att mögel och röta ska börja växa. Även rostskador kommer att öka på vissa material på huset, då metaller utsätts för fukt. Fukt och värme ger också mer växtlighet och då stannar fukten kvar på ett annat sätt.

Större risker att huset skadas vid översvämningar

Man räknar med att klimatförändringarna kommer att ge ökad nederbörd i Sverige. Stora mängder vatten i sig är en risk. Räcker dräneringen? Regnvattnet nöter på material och sliter ut det fortare. Dessutom ökar risken för översvämningar, vilket kan leda till stora skador på huset. I värsta fall rasar hela huset samman, om marken ger vika.

Krävs mer underhåll

Med mer fukt kommer våra hus att förfalla fortare och kräva mer underhåll än tidigare. Husen kommer att behöva målas oftare och många material får kortare livstid och måste bytas oftare. Vissa förutspår att vi kommer att behöva tvätta husen fria från mögel och annan mikrobiell påväxt årligen, precis som en båtägare. Boverket räknar med en kostnadsökning på 5 % för underhåll av hus till 2050.

Dyrare husförsäkringar

När riskerna för skador i hus ökar, ökar även priset på husförsäkringarna. Om försäkringsbolagen måste betala ut mer pengar, måste de få in mer pengar. Det är också troligt att försäkringsbolagen blir petigare med vad som ingår och i större utsträckning anpassar försäkringarna efter riskerna för det aktuella huset.

Nya lösningar

Det är lätt att måla upp en dyster bild av framtiden. Samtidigt, är det mycket viktigt att komma ihåg att det hela tiden görs tekniska framsteg. Idag kan en energisnål avfuktare hålla fukten borta från vind och krypgrund. Materialen som används idag är många gånger betydligt tåligare än tidigare. Färgen vi målar våra hus med håller högre kvalitet. Med smarta lösningar, kan vi klara ett varmare och fuktigare klimat.

Lär dig mer om fuktproblem

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här