villaområde

En stor utmaning för elnätet är att det är vanligt att folk gör samma sak samtidigt, och därmed skapar tillfälligt hög belastning. Ett nytt forskningsprojekt i Uppland undersöker om man kan parera belastningen genom att låta elnätet styra folks värmepumpar.

Stora skillnader i belastning på elnätet

TV pickup

I England syns tydliga korta toppar i elanvändningen under halvtid i viktiga fotbollsmatcher och reklampauser i populära tv-program. Varför då? Alla slår på vattenkokaren för att koka te. Fenomenet har till och med ett namn – TV pickup.

Elbilar, värmepumparnas popularitet och smarta apparater som styrs av elpriset skapar nya förutsättningar på elnätet. I ett villaområde används ofta lite el dagtid och mycket på morgon och kväll. Elbilar blir mer populära, och alla kopplas upp på elnätet för laddning samtidigt efter arbetsdagens slut.

Idag finns allt smartare apparater, där elförbrukningen schemaläggas eller går igång när elpriset är lågt. Exempelvis kan vissa värmepumpar styras efter elpriset. Men om alla i villaområdet styr sin elförbrukning efter elpriset, har elnätet svårt att klara belastningen, när allas maskiner slås på samtidigt.

Forskningsprojekt styr värmepumpar

I forskningsprojektet ingår 500 villaägare med värmepump. Värmepumparna kommer att styras av en smart termostat, vilket minskar elförbrukningen, men också ger forskningsprojektet möjlighet att i viss mån styra värmepumpen externt. Genom att samordna värmepumparna i området, hoppas man kunna jämna ut elförbrukningen. Man kommer att kunna kontrollera ca en megawatt sammanlagt, i ett området där förbrukningen normalt ligger på tjugofem megawatt. I projektet håller man exempelvis koll på vädret och bunkrar upp värme i tid inför köldknäppar.

Om det i framtiden skulle vara möjligt att styra två kilowatt per villa i Sverige skulle vi sammanlagt ha hela tre gigawatt styrbar effekt. Det är lika mycket som dagstopparna i elnätet som vi behöver reglerkraft till, och motsvarar effekten från Forsmarks tre reaktorer. – projektledaren Joachim Lindborg

Vill du veta mer om projektet?

Forskningsprojektet ”Nya samverkansmodeller på elmarknaden” drivs av Sustainable Innovation och finansieras till 60 % av Energimyndigheten. Övriga medverkande är Ngenic och Upplands Energi. Projektet pågår till slutet av 2017.

Läs mer om projektet hos Energimyndigheten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här