Tester utförda på referenshus visar att 1 ½ plans hus som fått sin vind isolerad utifrån skapar en torrare och varmare vind. Detta minskar risken för fuktproblem men kan även säkra värdet på huset och ge en ökad komfort för de boende.

Fuktsäkra äldre småhus

Idag är det vanligaste huset i Sverige de ½ plans hus som byggdes mellan 1960 och 1970. Trots att husen håller bra än idag är dock ett vanligt problem värmeläckage vintertid och en mycket varm vind sommartid. Den sämre isoleringen leder till komfortproblem med en för kall ovanvåning vintertid och ett för varmt klimat under sommaren. Då tilläggsisolering är speciellt svår i denna sorts hus behövs en annan lösning.

Isolera utifrån

För att komma runt problemet med tilläggsisolering är det bättre att isolera dessa hus utifrån genom att isolera utanpå takstolen. På så vis kan du höja temperaturen på din vind utan att behöva bygga om huset eller riskera fuktproblem.

Positiva resultat från test

Testet utfördes av Monier som levererar takmaterial till Norden och Baltikum. Under testet användes Clima Comfort Isolerssystem som består av 10 centimeter av ”skummad bakelit” med ett integrerat underlagstak kapabelt att släppa igenom luft. Systemet är slitbart, väger lite och tar kontinuerligt ut fukt ur konstruktionen.

När skivan lagts på plats under vintern uppvisades direkt en skillnad i komforten på övervåningen då temperaturen höjdes där men även några grader i resten av huset. Resultatet visade även på att den relativa luftfuktigheten på vinden hade sänkts.

När testet upprepades under sommaren blev resultatet ett mer komfortabelt utrymme då isoleringen lyckades hålla ute en del av värmen.

Höj husets livslängd och värde

Genom att isolera ditt hus utifrån kan du nyttja många fördelar. Ett mer välisolerat hus kräver mindre energi för uppvärmning vilket betyder en lägre elräkning. Att installera ett yttre isoleringssystem kan även säkra värdet på ditt hus genom en ökad energieffektivisering, fuktskydd och högre komfort. Allt utan att behöva bygga om ditt hus.

Utöver de finansiella och komfortabla fördelarna, ger du ditt hus en längre livslängd genom att utrusta det med moderna tekniker och material som sparar på miljön och minskar dina fuktproblem.

Fyra tips för att fuktsäkra ditt hus

  • Förminska andel fukt som kan kondensera mot vindens kalla tak. Åstadkom detta genom att minska luftläckaget till vinden.
  • Låt taket andas och torka ut redan utfälld kondens genom att byta ut tät takpapp mot modernare material.
  • Försök värm upp de kalla ytorna på vinden för att undvika kondensbildning. Detta kan till exempel göras med isolering utifrån.
  • Vid renovering, prioritera tak och takrenovering.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här