hustyper nybyggnation

Vad är det egentligen som präglar den tid vi lever i idag? När det gäller hus lånar vi friskt från gamla stilar, försöker bygga energisnålt och miljösmart, samtidigt som vi lägger mer pengar på inredning än någonsin tidigare. Vi har klumpat ihop alla hus från 2000 och framåt under ”nybyggnation” eftersom husen byggs på ungefär samma sätt.

Typiskt för nybyggnation

 • Frånluftsvärmepump eller bergvärmepump
 • Välisolerat
 • Pulpettak med förskjutet takfall
 • Nyfunkis eller tradionellt
 • Platta på mark och golvvärme
 • Öppen planlösning
 • Vitt och fräscht
 • Fondtapeter
 • Hemmaspa
 • Vintage och lantligt
 • New England
 • Ord och ordspråk på väggar

Vad kännetecknar nya hus?

I början av 2000-talet hade byggnationen börjat komma igång igen efter krisen på 90-talet. Med den nya krisen 2008, sjönk bostadsbyggandet igen, men har sedan dess ökat. Samtidigt vittnar arkitekterna om att man bygger på mindre och krångligare tomter; ett resultat av att så många vill bo i staden, men att de ”bra” tomterna redan är bebyggda.

Individualisering är fortfarande viktigt och de flesta vill hitta ett hus som verkligen passar den egna stilen. Samtidigt kan man ana flera trender: Nyfunktionalism, New England-stil och tradionella hus med snickarglädje. I de senare fallen är det vanligt med träfasader. Hus i nyfunkis-stil har ofta en fasad med partier av både puts och trä. Stora glaspartier och pulpet-tak kännetecknar också nyfunktionalismen.

Den öppna planlösningen lever kvar, även om den inte är fullt lika populär nu som i början av perioden. Köket är hemmets mittpunkt; en plats att umgås. Få utrymmen i huset är privata; vi bjuder in våra gäster överallt. Inredningsmagasin produceras i mängd. Vitt och fräscht är standard, men under perioden förekommer också utmärkande fondtapeter.

Typiskt utförande för nybyggt hus
Typiskt utförande för nybyggnation. Klicka på bilden, så blir den större!

Många vill inte lägga så mycket tid och pengar på sina hus och underhållsfria material efterfrågas. I trädgården får gräsmattan ge vika för större områden av marksten eller natursten. Det byggs många radhus med små trädgårdar, som är lätta att sköta.

Överlag finns ett stort fokus på gedigna material. Vi vill komma närmare naturen och gärna bo nära vatten. Ekologiskt tänkande är viktigt för många och det byggs en hel del passivhus.

Uppvärmning och energi på 2000-talet

Energisnålhet är något många efterfrågar och gör man inte det finns det lagar som ställer energikrav vid nybyggnation. Kraven förväntas dessutom bli allt hårdare i framtiden.

I nya hus installeras vanligen en frånluftsvärmepump eller bergvärmepump för uppvärmning av hus och tappvatten. I vissa områden finns det tillgång till fjärrvärme och debatten mellan vad som är mest effektivt och energisnålt pågår ständigt. Isoleringen är väl tilltagen för att inte energi skulle gå förlorad.

Det börjar också bli vanligare att man producerar sin egen el med hjälp av solceller; idag erbjuder många husbyggarföretag paketlösningar för solenergi.

Ordlista

Bergvärmepump: En värmepump som hämtar upp värme från marken med hjälp av en slinga som går djupt ner i berggrunden. Läs mer

Friskluftsventiler: Genom friskluftsventilerna kommer ny luft in i huset och en tillräcklig ventilation kan säkerställas. Läs mer

Frånluftsvärmepump: En frånluftsvärmepump återvinner energi från ventilationsluften. Läs mer

Krypgrund: Med en krypgrund står huset på murar, och en luftficka bildas under huset. Fördelarna är många, men man kan behöva vidta åtgärder för att skydda utrymmet från fukt.

Mekanisk frånluft: Genom att med hjälp av mekanik ventilera ut luft ur huset, kan man säkerställa luftcirkulation och tillräcklig ventilation. Läs mer

Mekanisk tilluft: Med mekanisk tilluft får man full kontroll på luftflödet i huset och kan säkerställa tillräcklig ventilation och optimal energibesparing. Läs mer

New England-stil: Inspiration från nordöstra USA. Hus med veranda och avskalad snickarglädje. Marin inredning med stora ränder och gärna amerikanska flaggor.

Nyfunktionalism: Hämtar inspiration från den tidigare funktionalismen, men utnyttjar exempelvis moderna material och lägger mindre fokus på funktion.

Tappvatten: eller kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.

Läs mer:
Värmepump för energibesparing

Fukt i nybyggda hus

Platta på mark är den vanligaste konstruktionen och dagens plattor förväntas ha en lång hållbarhet. Vissa hus byggs med krypgrund, med effektiva åtgärder mot fukt som standard. De många krångliga tomterna kräver ofta att man bygger ett suterränghus, även om hus med hel källare är ovanligt.

Ett vanligt problem med nybyggda hus är byggfukt, alltså fukt som blir kvar i huset efter byggnationen. Fukt finns i vissa material, såsom trä, men det kan också ta flera månader innan en betongplatta torkar ner till säkra nivåer. Idag bygger man dessutom året runt, till skillnad från tidigare då man byggde under de torra månaderna på året. Det är inte alla byggare som skyddar bygget ordentligt mot nederbörd, samtidigt som man bygger täta konstruktioner. Om fukt byggs in, har den ingenstans att ta vägen, och mögel blir en oundviklig följd.

Läs mer:
Effektiva åtgärder mot fuktproblem

2000-talets ventilation

På 2000-talet är mekanisk frånluftsventilation standard och ofta återvinner man värmen i frånluften med hjälp av en frånluftsvärmepump. Även om man har en annan värmepump finns möjlighet till återvinning av ventilationsluften, om man så önskar med hjälp av extra moduler. Husen isoleras ordentligt och den mekaniska ventilationen är därför nödvändig för att huset ska ha ett tillräckligt stort luftombyte.

Mekanisk tilluftsventilation förekommer också, och då kontrolleras även luftflödet in i huset, så att man alltid får lagom mycket oavsett väder. Vid mekanisk frånluftsventilation kontrolleras endast luftflödet ut ur huset och inte luftflödet in. Tilluftsventilerna kan öppnas och stängas. Ibland kommer det in för mycket kall luft i huset vid blåsigt väder, och de boende stänger till ventilerna och förlorar den viktiga ventilationen. Tycker du att det blir för kallt i ditt 2000-talshus finns lösningar. Det finns idag smartare friskluftsventiler och eventuellt kan det vara idé att installera mekanisk tilluft.

Ventilation skyddar också i viss mån mot påverkan från skadliga material. Tidigare giftiga material har i stor utsträckning förbjudits. Samtidigt används många nya material, exempelvis de eftersträvande underhållsfria. Kanske kommer vi i framtiden inse att några av dessa material har skadliga effekter, som man idag inte är medveten om?

Läs mer:
Smarta ventilationslösningar

Till föregående årtionde Till samlingssidan

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här