hustyper-header

Ditt hus byggdes under en viss tid. En tid med sina unika lösningar och material. I vår serie hustyper går vi igenom tidstypiska detaljer, problem och åtgärder. Oavsett när ditt hus byggdes, kan du få leva i ett friskt och välmående hus. Vi kommer att fylla på allt eftersom med hustyper från nya tidsperioder.


Det gamla torpet

Typiskt utförande för gamla torp
Typiskt gammalt torp. Klicka!

Sverige är fullt av gamla torp. Dåtidens bostäder, används idag ofta som sommarstugor. De byggdes med beprövade metoder och var på sin tid ofta friska och välmående.

När torpet inte längre används som permanentbostad och eldning endast sker sporadiskt, dyker det ofta upp fuktproblem. Alla renoveringar och utbyggnader torpet genomgått, kan ha påverkat grundläggande funktioner. Det kan vara idé att fundera över åtgärder för ventilation, vind och torpargrund, samt eventuell underhållsvärme. Med rätt underhåll kan det gamla torpet bli kvar för kommande generationer.


Sekelskifteshuset

Typiskt utförande för sekelskifteshus
Typiskt sekelskifteshus. Klicka!

Sekelskifteshus tillhör Sveriges mest populära hus med sin snickarglädje och gedigna stomme. Originaldetaljer som kakelugnar och locklistpanel är eftertraktat även idag.

Ett sekelskifteshus är numera omkring 100 år gammalt och tiden har satt sina spår. Huset har genomgått många renoveringar för att fortsätta vara i gott skick, men tyvärr är det vanligt att exempelvis energibesparande renoveringar får stora konsekvenser på ventilationen med fukt och mögel som följd. Med omsorgsfulla renoveringar kan dock sekelskifteshuset bli ett fantastiskt hem.


20-talshuset

Typiskt utförande för 20-talshus
Typiskt 20-talshus. Klicka!

20-talets hus tillhör de mest älskade i vårt land. Dessa klassiska villor byggdes med en gedigen konstruktion och har goda förutsättningar att hålla länge. På 20-talet växte egnahemsrörelsen och fler familjer kunde skaffa sig ett eget hus, eventuellt med nymodigheter såsom centralvärme, rinnande vatten och badrum.

Problemen för 20-talshusen har uppstått med renoveringar eller bristen därav; både ogenomtänkta renoveringar och brist på underhåll kan leda till problem med fukt.


30-talshuset

Typiskt utförande för 30-talshus
Typiskt 30-talshus. Klicka!

På 30-talet gick man ifrån den gamla snickarglädjen och skapade funktionella, avskalade hus. Funktionalism kallas stilen, som inspirerades av enkla, geometriska former. Samtidigt blev det populärt med både terrasser och balkonger.

30-talshusen var ofta välfungerande när de byggdes. Hur 30-talshuset mår idag beror på hur väl det har tagits omhand, men också på vilka renoveringar som har gjorts och om man då har sett till helheten.


40-talshuset

Typiskt utförande för 40-talshus
Typiskt 40-talshus. Klicka!

40-talets hus byggdes barnvänliga och hemtrevliga. Ideal som ofta passar mycket bra även idag. Ofta byggdes de på källare, med pannrum och garage – kanske fanns det till och med en bil i garaget! Hus som byggdes efter kriget har av naturliga skäl oftast bättre material.

De flesta 40-talshusen fungerade bra från början; till stor del beroende på att de hade dålig isolering. Det är inte säkert att huset mår lika bra efter otaliga och välmenande renoveringar.


50-talshuset

Under 50-talet förändrades husen mycket. Från 1,5-plans egnahem i trä med källare till enplansvillor i tegel med platta på mark. Inomhus var funktionen i centrum och planlösningen utnyttjades till max.

50-talshusen mådde vanligtvis bra från början, men idag kan de drabbas av problem med fukt och ventilation på grund av ändrade vanor, eftersatt underhåll eller välmenande renoveringar. Hur mår ditt 50-talshus?


60-talshuset

På 60-talet skulle byggandet gå fort och processerna rationaliserades, vilket inte var så bra ur en kvalitetssynvinkel. Oftast byggdes enplanshus, med oljepanna och krypgrund.

60-talshuset har ofta problem med fukt och ventilation, delvis på grund utav hur det byggdes, men också hur dess invånare har skött det och renoverat det. Med rätt fokus och omtanke, kan 60-talshuset bli en perfekt bostad för familjen.


70-talshuset

Typiskt utförande för 70-talshus
Typiskt 70-talshus. Klicka!

70-talshuset är Sveriges vanligaste hus. Under 70-talets miljonprogram byggdes massor med radhus och villor i Sverige. Kvaliteten var tyvärr inte alltid den bästa, men planlösningen är oftast väl genomtänkt.

70-talshus har ofta problem med både ventilation och fukt beroende på fel i konstruktionen, dåligt genomförda renoveringar eller brist på underhåll. Oljekrisen och kärnkraften ledde till att direktverkande el var det självklara valet; något som i efterhand inte känns så välgenomtänkt. Men med rätt åtgärder kan 70-talshuset utgöra ett fantatiskt hem.


80-talshuset

Typiskt utförande för 80-talshus
Typiskt 80-talshus. Klicka!

På 80-talet inspirerades vi av de amerikanska såporna som gick på tv. Huset skulle gärna vara i amerikansk bungalow-stil, med valmat tak och mexitegel. Inredningen var vräkig, fluffig och pastellig.

På 80-talet började man med mekanisk ventilation och snart dök även frånluftsvärmepumpar upp, för att återvinna värmen i ventilationsluften. Samtidigt var det vanligt med direktverkande el i hela eller delar av huset. Man började också med utvändig isolering till plattor på mark, men det är inte säkert att man isolerade under hela huset.


90-talshuset

Typiskt utförande för 90-talshus
Typiskt 90-talshus. Klicka!

I början av 90-talet kollapsade ekonomin, med resultatet att ytterst få och små hus byggdes under en period. Värmepump och mekanisk ventilation blev standard för att uppnå de nya energisnåla idealen.

Många av de nya idéerna fungerade bra, men inte alla – fuktproblem är vanliga i 90-talshus, särskilt i fasader bestående av ett tunt lager puts på isolerande cellplast. Samtidigt är fördelarna med 90-talshus många. I stor utsträckning fungerar 90-talets ideal även idag – kanske med undantag för inredningen?


2000-talet – Nybyggnation

Typiskt utförande för nybyggt hus
Typisk nybyggnation. Klicka!

På 2000-talet vill vi ha energisnåla och personliga hem, som är ljusa, fräscha och har öppen planlösning. Vi lägger mer pengar än någonsin tidigare på inredning, samtidigt som vi gärna vill ha underhållsfria material i både hus och trädgård.

Vi har lärt oss mycket om byggnation genom tiden, men det är samtidigt osäkert hur bra husen kommer att stå sig i framtiden. Ett vanligt problem i nybyggda hus är byggfukt.

2 KOMMENTARER

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här