hustyper 80-talshus

I början av 80-talet var det fortfarande oljekris och Kalla Kriget pågick för fullt. Men Kalla Kriget tar slut; Berlinmuren faller och nymodigheter som datorer, mobiler och mikrovågsugnar börjar dyka upp i hemmen. Byggdes ditt hus på 80-talet? Här går vi igenom tidstypiska fenomen, som är bra att titta närmare på, om du har en villa eller ett radhus från 80-talet.

Typiskt för 80-talshus

  • Frånluftsvärmepump + direktverkande el
  • Valmat tak
  • Platta på mark, ev golvvärme
  • Valv, pelare och spegelväggar
  • Skinnsoffor (vinröda), fluffiga blommiga tygsoffor, glasbord, volanggardiner och kinamattor i rosa eller blått.
  • Pastellfärger inne, gärna aprikos, mintgrön och kornblått.
  • Pastellfärger även på fasader.

Vad kännetecknar 80-talshus?

Under 80-talet hämtades inspirationen från de amerikanska tv-såporna. Husen var gärna enplansvillor med valmat tak och mexitegel, i amerikansk bungalow-stil. Nya fasadfärger var mintgrön, aprikos och ljusblått. Även inredningen hämtades från såporna och det skulle gärna vara vräkigt med stora skinnsoffor, glasbord och volanggardiner.

Typiskt utförande för 80-talshus
Typiskt utförande för 80-talshus. Klicka på bilden, så blir den större!

Funktionalismen som präglat stora delar av 1900-talet ansågs nu passé och man gick in i postmodernismen, där inspiration hämtades från historiska stilar. Pelare, valv och andra utsmyckningar som saknade egentlig funktion blev vanliga.

Uppvärmning och energi på 80-talet

Oljekrisen gjorde direktverkande el till ett självklart val. Under 80-talet började man också återvinna värme, när mekanisk ventilation blev vanligare.  80-talshus har därför ofta en frånluftsvärmepump, men till skillnad från dagens frånluftsvärmepumpar som värmer hela huset, ger 80-talets frånluftsvärmepumpar ofta bara tappvatten och kanske värme till någon golvvärmeslinga. I resten av huset sitter det el-element.

Om du bor i ett 80-talshus, som till stor del värms av direktverkande el, kan du spara mycket pengar genom att investera i en luft-luftvärmepump. Dagens frånluftsvärmepumpar är dessutom betydligt mer effektiva än 80-talets, och det finns därför ofta möjlighet att utöka den vattenburna värmen i huset.

Ordlista

Flytande golvkonstruktion: Vid flytande golvkonstruktion används inga reglar under golvet. Golvet limmas eller klickas ihop och placeras på en plan yta med skydd mot fukt från betongen under.

Friskluftsventiler: Genom friskluftsventilerna kommer ny luft in i huset och en tillräcklig ventilation kan säkerställas. Läs mer

Frånluftsvärmepump: En frånluftsvärmepump återvinner energi från ventilationsluften. Läs mer

Funktionalism: Funktionalismen (funkis) dök upp på 20- och 30-talet och skilde sig helt mot tidigare stilar. Funktion var i centrum och formerna bestod oftast av enkla geometriska former med släta ytor, odekorerade fasader och platta tak.

Golvvärme: Vid golvvärme värms huset upp med hjälp av slingor som går i golvet. Golvvärme kan vara antingen elektrisk eller vattenburen.

Krypgrund: Med en krypgrund står huset på murar, och en luftficka bildas under huset. Fördelarna är många, men man kan behöva vidta åtgärder för att skydda utrymmet från fukt.

Luft-luftvärmepump: En luft-luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften, och kan på så sätt värma huset flera gånger så effektivt som direktverkande el. Läs mer

Mekanisk frånluft: Genom att med hjälp av mekanik ventilera ut luft ur huset, kan man säkerställa luftcirkulation och tillräcklig ventilation. Läs mer

Mekanisk tilluft: Med mekanisk tilluft får man full kontroll på luftflödet i huset och kan säkerställa tillräcklig ventilation och optimal energibesparing. Läs mer

Tappvatten: eller kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.

Valmat tak: Ett valmat tak har takfall åt alla sidor, och har alltså inga gavlar.

Värmepump: En värmepump kan med hjälp av köldmedium och kompressor hämta värme från en kallare energikälla. Läs mer

Läs mer:
Luft-luftvärmepump för energibesparing
Nya moderna frånluftsvärmepumpar

Fukt i 80-talshus

På 80-talet var husen ofta källarlösa och byggdes på platta på mark. Under 80-talet inser man att 70-talets platta hade allvarliga brister, som ledde till problem med fukt, och man går därför över till utvändig isolering och flytande golvkonstruktioner. Generellt är plattorna därför bättre, under senare delen av 80-talet. Men även om isoleringen är utvändig, är det mycket vanligt att man inte isolerat under hela plattan, vilket kan ge fuktproblem. Golvvärme blev allt vanligare, men i många hus har problem med fukt uppstått, när golvvärmen stått avstängd under sommaren.

Moderna krypgrunder förekommer också, men drabbas också ofta av fuktproblem, liksom vindar. Det finns idag effektiva metoder för att komma tillrätta med och undvika problem med fukt i krypgrunder och på vindar.

Försäkringsbolag och besiktningsmän räknar med att badrum och våtrum håller i ca 20 år. Om 80-talshusets badrum och våtrum är original, är det alltså hög tid att se över dessa utrymmen.

Läs mer:
Effektiva åtgärder mot fuktproblem

80-talets ventilation

Diskussioner om ”sjuka hus” var vanliga i början av 80-talet, eftersom man hade insett att mycket utav de förändringar som införts under 70-talet gjorde att husen inte mådde bra. När husen blev tätare och mer energisnåla, fungerade inte den tidigare självdragsventilationen. Detta gjorde att man på 80-talet gick över till mekanisk frånluftsventilation, och började ta tillvara på värmen i frånluften med hjälp av en frånluftsvärmepump.

Vid mekanisk frånluftsventilation är det endast luftflödet ut ur huset som kontrolleras, inte luftflödet in. Det är inte alltid ventilationen fungerar optimalt, exempelvis kan det vid blåsigt väder komma in för mycket kall luft i huset, och då kan man välja att stänga ventilerna helt och gå miste om den viktiga ventilationen. Tycker du att det blir för kallt i ditt 80-talshus, finns lösningar. Det finns idag smartare friskluftsventiler och eventuellt kan det vara idé att installera mekanisk tilluft för att få kontroll på hela ventilationsflödet.

Giftiga material och ämnen förekommer även i 80-talshus. I början av 80-talet var det en skandal runt flytspackel med kasein, som användes fram till 1983. Det visade sig att kasein i kombination med fukt från betonggolv utvecklade svavel och ammoniak. Skandalen blev stor i flerbostadshus, men det är lite oklart hur alla villaägare har valt att hantera problemet; risken finns att man har sopat det under mattan. En annan diskussion på 80-talet var runt ftalater som användes som mjukgörare i vinylplast, och som kan ge cancer och hormonstörningar. Giftiga material kan alltså förekomma i 80-talshuset, även om en del av de giftiga ämnen som tidigare använts redan hade förbjudits. Det kan naturligtvis vara nödvändigt att byta ut material, men god ventilation räcker en bra bit, när det gäller att minimera konsekvenserna av giftiga ämnen i hus.

Läs mer:
Smarta ventilationslösningar

Till föregående årtionde Till samlingssidan Till nästa årtionde

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här