Hustyper 50-talshus

På 50-talet byggde man väl. Funktionalismen hade forskat fram normer för hur man skulle utforma huset på ett funktionellt sätt, och planlösningen utnyttjades till max.

50-talet präglades av optimism. Det gick bra för Sverige. Industrierna var framgångsrika och lönerna steg, när Sverige exporterade till krigsdrabbade länder i övriga Europa. Fler hade råd med bättre hus.

Typiskt för 50-talshus

 • Enplans hus i slutet av perioden
 • Platta på mark i slutet av perioden
 • Fasad i trä, tegel, putsad lättbetong eller eternitplattor
 • Funktionell insida
 • Plast och rostfritt stål
 • Elektrisk spis och tvättmaskin
 • Kylskåp blev vanligt
 • Uppvärmning genom eldning av olja
 • Schackmönstrade golv av vinylplattor
 • Linoleumgolv och stavparkett i vardagsrummet
 • Trasmatta av plast
 • Fondtapeter
 • Trämöbler i varma färger – gärna teak
 • Släta innerdörrar gärna i fanér – teak eller mahogny

Vad kännetecknar 50-talshus?

Husen förändrades mycket under årtiondet; från de traditionella 1,5-plans egnahemmen i trä till enplansvillor i tegel eller puts; från källare med funktionsytor till enplanshus på nymodigheten platta på mark. Ett förråd i markytan kompenserade för de förlorade ytorna, samtidigt som husen också ökade i storlek. Byggproduktionen rationaliserades.  Husen anpassades efter nya tekniska lösningar. När tvättmaskinen blev elektrisk flyttades tvättstugan upp ifrån källaren.

Fasaderna var ofta i trä, eller puts på det nya materialet lättbetong och fram emot slutet av 50-talet blev det vanligt med tegel. Annars förknippar många 50-talshus med eternitplattor (asbestcement). Fönstren var något indragna i fasaden.

Funktionalismen (funkis) hade nu satt sin prägel på husen under många år. Forskare hade undersökt hur man bäst kunde planera hus, och 50-talshusen fick en effektiv planlösning, där alla utrymmen skulle utnyttjas maximalt.

Uppvärmning och energi på 50-talet

Hustyper 50-talshus På 50-talet började man värma upp husen genom att elda med olja, men idag är oljepannorna få i de gamla 50-talshusen. Att elda med olja blev ju så småningom både dyrt och ett dåligt miljöval. Idag är det vanligt med vedpannor, pelletspannor och värmepumpar i 50-talshus.

50-talshus har vanligtvis ett vattenburet uppvärmningssystem och därför har du möjlighet att välja mellan många olika värmekällor, som även värmer husets tappvatten.

Om du eller tidigare ägare byter från eldning till exempelvis en värmepump, måste du kontrollera så att pannrummet får tillräckligt med värme, när spillvärmen från eldningen går förlorad. Du bör också kontrollera så att ventilationen (se nedan) är tillräcklig.

Ordlista

Eternitplattor: Asbestcement heter materialet, men i Sverige går det under produktnamnet Eternit. Det består av krossad asbest som blandas med cement. Det är ett mycket tåligt material, men farligt för hälsan att arbeta med och är därför numera förbjudet i Sverige.

Funktionalism: Funktionalismen (funkis) dök upp på 20- och 30-talet och skilde sig helt mot tidigare stilar. Funktion var i centrum och formerna bestod oftast av enkla geometriska former med släta ytor, odekorerade fasader och platta tak.

Friskluftsventiler: Genom friskluftsventilerna kommer ny luft in i huset och en tillräcklig ventilation kan säkerställas. Läs mer

Mekanisk frånluft: Genom att med hjälp av mekanik ventilera ut luft ur huset, kan man säkerställa luftcirkulation och tillräcklig ventilation. Läs mer

Platta på mark: En grundkonstruktion som består av en gjuten betongplatta.

Självdragsventilation: Huset konstrueras så att ventilationen sker automatiskt med hjälp av naturlagarna. Läs mer

Tappvatten: eller kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.

Vattenburet uppvärmningssystem: Huset värms med hjälp av vatten som går genom rör till radiatorer eller golvvärme. Ett effektivt system som inte hindras av stängda dörrar. Läs mer

Glöm inte att elsystemet kan behöva ses över i 50-talshuset, beroende på när detta gjordes senast.

Läs mer:
Värmepumpar

Fukt i 50-talshus

50-talshuset byggdes oftast väl och klarade sig bra mot fukt och mögel i början. Isoleringen var sämre än idag, vilket höll igång självdragsventilationen. Eldningen med olja höll fart på luftcirkulationen och gav spillvärme till vinden. Fuktproblem i 50-talshuset beror vanligtvis på: ändrade vanor, eftersatt underhåll eller renoveringar där man inte har sett till helhet.

WC och badrum blev på 50-talet vanligt även hos de som inte hade det gott ställt. På 50-talet badade man som regel en gång i veckan. Det är tveksamt om 50-talets klassiska vädringsfönster i badrummet, räcker till för dagens belastning.

Med jämna mellanrum måste taket läggas om och dräneringen göras om. Badrummet har sedan längesedan passerat bäst-före-datum, men har renoveringen skötts fackmannamässigt? Ett hus som inte sköts på rätt sätt, drabbas lätt av problem med fukt och mögel.

Idag eftersträvar man välisolerade hus och energisnål uppvärmning, men tyvärr resulterar dessa välmenande renoveringar ofta i sämre ventilation, vilket i sin tur leder till problem med fukt och mögel. I nästa avsnitt går vi närmare in på ventilationen i 50-talshuset.

Läs mer:
Effektiva åtgärder mot fuktproblem

50-talets ventilation

På 50-talet var självdragsventilation standard och den fungerade som regel bra då husen hade sämre isolering och värmdes upp genom eldning.

Idag väljer många att sluta elda, i och med att det finns betydligt enklare uppvärmning. Då är det viktigt att man samtidigt ser över ventilationen, eftersom eldning håller igång luftcirkulationen i huset. Genom att vidta enkla åtgärder som att installera nya friskluftsventiler eller till och med mekanisk frånluft, får du lätt 50-talshuset att må bra, trots en ny värmekälla. På samma sätt kan det behövas extra ventilation om du tilläggsisolerar eller byter till nya välisolerade fönster.

Alla ohälsosamma material som har använts sedan 50-talet, kan av naturliga skäl dyka upp i ett 50-talshus. Det kan exempelvis röra sig om radonhaltig blåbetong, asbest (exempelvis eternitplattor), formaldehyd i spånskivor, tryckimpregnerat virke eller PCB. Med god ventilation minskar riskerna för obehaglig lukt och de hälsoproblem skadliga material kan innebära, även om du naturligtvis även bör byta ut olämpliga material.

1 KOMMENTAR

 1. På 50-talet var det bra att vi hade skolorna , en del hade bastu där man för en billig penning kunde
  få både bada bastu och duscha , badrum var ej på tal vissa hus hade börjat inreda badrum , men
  ej vanligt på den här tiden . Då man berättar för yngre tror dessa att man ljuger , jag hade 60:-
  i veckan när jag arbetade på bageri plus ett mål mat för dagen , av dessa så sparade jag 50:- i veckan så man kunde köpa kläder, detta var på 60-talet i Vindeln.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här