40-talshus - headerbild för hustyper

40-talshus är ofta välbyggda och håller länge. Under 40-talet ville man ha hemtrevliga och barnvänliga bostäder, något som naturligtvis passar många även idag.

Typiskt för 40-talshus

  • Låga och breda
  • Brantare tak än innan
  • Insidans funktion, styr utsidan
  • Barnvänligt och hemtrevligt
  • Garageport i blickfånget
  • Uppvärmning genom eldning av koks eller ved
  • Tvåluftsfönster utan spröjs
  • Gråvita, gula och ockrafärgade fasader
  • Möbler av böjträ
  • Mönster inspirerade av sommarängen

Vad kännetecknar 40-talshus?

På 40-talet blev husen större och byggdes hus ofta med källare och där fanns tvättstuga, pannrum och garage. Garagen skulle vara väl synliga, men det är inte säkert att det faktiskt fanns en bil därinne.

Funktionalismen (funkis) var fortfarande tongivande, men stilen blev mjukare och taken brantare än tidigare. Insidans funktion sätts i fokus, och styr hur utsidan av huset ser ut. Hus som byggdes efter Andra världskriget har vanligtvis bättre kvalitet på material.

Typiskt utförande för 40-talshus
Typiskt utförande för 40-talshus. Klicka på bilden, så blir den större!

Uppvärmning och energi på 40-talet

Innan kriget var det vanligt med koks- och vedspisar för uppvärmning. Under kriget blev sedan tillgången till bränsle ett problem för många och efter kriget började folk byta till olja. Många 40-talshus har bytt värmekälla ett flertal gånger sedan dess, och följt med aktuella trender.

Huset kanske har en vedpanna, oljepanna, pelletspanna eller värmepump. Idag väljer många just att installera exempelvis en luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump.

40-talshus har idag vanligtvis ett vattenburet uppvärmningssystem och du kan därför välja mellan många olika värmekällor, som även värmer husets tappvatten.

Om du eller tidigare ägare byter från eldning till exempelvis en värmepump, måste du kontrollera så att pannrummet får tillräckligt med värme, när spillvärmen från eldningen går förlorad. Du bör också kontrollera så att ventilationen (se nedan) är tillräcklig.

Ordlista

Funktionalism: Funktionalismen (funkis) dök upp på 20- och 30-talet och skilde sig helt mot tidigare stilar. Funktion var i centrum och formerna bestod oftast av enkla geometriska former med släta ytor, odekorerade fasader och platta tak.

Friskluftsventiler: Genom friskluftsventilerna kommer ny luft in i huset och en tillräcklig ventilation kan säkerställas. Läs mer

Mekanisk frånluft: Genom att med hjälp av mekanik ventilera ut luft ur huset, kan man säkerställa luftcirkulation och tillräcklig ventilation. Läs mer

Självdragsventilation: Huset konstrueras så att ventilationen sker automatiskt med hjälp av naturlagarna. Läs mer

Tappvatten: eller kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.

Vattenburet uppvärmningssystem: Huset värms med hjälp av vatten som går genom rör till radiatorer eller golvvärme. Ett effektivt system som inte hindras av stängda dörrar. Läs mer

Glöm inte att elsystemet kan behöva ses över i 40-talshuset, beroende på när detta gjordes senast.

Läs mer:
Värmepumpar

Fukt i 40-talshus

40-talshus hade sällan problem med fukt och mögel från början. Husen var ofta dåligt isolerade och betonggolv hålls då varma och torra. Det förekommer dock problem med mögel, där träreglar ligger direkt mot betonggolvet.

Ytterligare fuktproblem uppstår då ägarna inte har tagit hand om huset ordentligt. Med jämna mellanrum måste taket läggas om och dräneringen göras om.

Om 40-talshuset renoveras, utan att man tar hänsyn till helheten, kan ett hus som tidigare var friskt få problem med dålig ventilation, som följs av fukt och mögel. Byte av värmekälla, nya välisolerade fönster eller tilläggsisolering kan alla bidra till försämrad ventilation. På 40-talet var det vanligt att man badade en gång i veckan och man tvättade troligen kläderna mer sällan än idag. Jämför det med en familj med tonårsbarn, som duschar länge och ofta, där man kör minst en tvättmaskin varje dag. 40-talshuset är inte konstruerat för den belastningen och man måste se över främst ventilationen, för att inte problem med fukt ska uppstå.

Läs mer:
Effektiva åtgärder mot fuktproblem

40-talets ventilation

På 40-talet var självdragsventilation det enda valet och den fungerade bra i dåtidens sämre isolerade bostäder, som värmdes genom eldning. Tyvärr fungerar den ofta inte lika bra efter åtskilliga renoveringar. Du bör därför kontrollera hur god ventilation 40-talshuset har, och eventuellt vidta åtgärder som att installera nya friskluftsventiler eller till och med mekanisk frånluft, om detta skulle behövas.

Alla ohälsosamma material som har använts sedan 40-talet, kan dyka upp i 40-talshuset till följd av olika renoveringar. Det kan exempelvis röra sig om radonhaltig blåbetong, asbest, formaldehyd i spånskivor, tryckimpregnerat virke eller PCB. Med god ventilation minskar riskerna med skadliga material i huset, även om du naturligtvis även bör byta ut olämpliga material.

Läs mer:
Smarta ventilationslösningar

Till föregående årtionde Till samlingssidan Till nästa årtionde

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här