hustyper 30-talshus

30-talet inleddes med depression och avslutades med världskrig. På husbyggarfronten bröt funktionalismen igenom på allvar i Sverige, med fyrkantiga hus utan onödiga dekorationer som följd. Många älskar funkishusen, andra är inte lika övertygade. Oavsett är de ofta välbyggda och bättre anpassade till familjelivet än tidigare hus.

Typiskt för 30-talshus

 • Fyrkantiga hus
 • Flacka sadel-, pulpet- eller pyramidtak
 • Insidans funktion, styr utsidan
 • Putsad fasad eller träpanel
 • Fönster utan spröjs
 • Mer familjeorienterad planlösning
 • Uppvärmning genom eldning av koks, kol eller ved
 • Putsad fasad eller träpanel
 • Fönster utan spröjs
 • Ljusa enfärgade tapeter, eller småmönstrat
 • Mönsterlagda parkettgolv i sällskapsrum, kvadratiska plattor av kalksten eller marmor, linoleum- eller spontade brädgolv
 • Släta köksluckor
 • Rostfritt var ett nytt exklusivt material

Vad kännetecknar 30-talshus?

Med funktionalismen gick man ifrån sekelskiftets snickarglädje, jugend, nationalromantik och klassicism (se sekelskifteshus). Nu skulle stilen vara stram och sparsam; funktionen gick före allt. Funktionalismen hittade gärna sin inspiration i grundläggande geometriska former.

Fasaden var gärna putsad utan dekorationer. Man ville komma åt sol, ljus och luft och utsidan av huset fick anpassas efter insidans behov. Fönstren var utan spröjs, och det var vanligt med fönster nära hörnen på huset. Dessutom blev terrasser och balkonger mycket populära. Husen byggdes som regel på källare; kanske fanns där ett garage även om bilar fortfarande var ganska ovanliga.

På 30-talet började planlösningen anpassas till familjens behov och den klassiska trion med salong, bibliotek och matsal övergavs. Även inomhus var man sparsam med onödiga dekorationer; köket hade släta luckor och tapeterna var ljusa och enfärgade eller möjligen småmönstrade.

Typiskt utförande för 30-talshus
Typiskt utförande för 30-talshus. Klicka på bilden, så blir den större!

Uppvärmning och energi på 30-talet

För att få värme eldade man med koks, kol eller ved. Idag har man troligen bytt uppvärmningskälla en eller flera gånger i 30-talshuset. Kanske installerades en oljepanna på 50-talet? Kanske installerades en värmepump för några år sedan? För idag är just värmepumpen det vanligaste alternativet.

Centralvärme blev allt vanligare och man hade nu som regel övergivit tidigare system med exempelvis ånga för vattenburna uppvärmningssystem. Du kan därför välja mellan många olika värmekällor, som även värmer husets tappvatten.

Om du eller tidigare ägare byter från eldning till exempelvis en värmepump, måste du kontrollera så att pannrummet får tillräckligt med värme, när spillvärmen från eldningen går förlorad. Du bör också kontrollera så att ventilationen (se nedan) är tillräcklig.

Ordlista

Funktionalism: Funktionalismen (funkis) dök upp på 20- och 30-talet och skilde sig helt mot tidigare stilar. Funktion var i centrum och formerna bestod oftast av enkla geometriska former med släta ytor, odekorerade fasader och platta tak.

Friskluftsventiler: Genom friskluftsventilerna kommer ny luft in i huset och en tillräcklig ventilation kan säkerställas. Läs mer

Mekanisk frånluft: Genom att med hjälp av mekanik ventilera ut luft ur huset, kan man säkerställa luftcirkulation och tillräcklig ventilation. Läs mer

Självdragsventilation: Huset konstrueras så att ventilationen sker automatiskt med hjälp av naturlagarna. Läs mer

Tappvatten: eller kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.

Vattenburet uppvärmningssystem: Huset värms med hjälp av vatten som går genom rör till radiatorer eller golvvärme. Ett effektivt system som inte hindras av stängda dörrar. Läs mer

Värmepump En värmepump kan med hjälp av köldmedium och kompressor hämta värme från en kallare energikälla. Läs mer

Glöm inte att elsystemet kan behöva ses över i 30-talshuset, beroende på när detta gjordes senast.

Läs mer:
Värmepumpar

Fukt i 30-talshus

På 30-talet hade de nybyggda husen sällan problem med fukt och mögel, men när huset anpassas för nya generationer är det vanligt att fuktproblem dyker upp. Ett typiskt exempel är källaren, som på 30-talet inte användes som boyta. När man inreder 30-talskällaren är det viktigt att man ser till att uppvärmning, fuktskydd och ventilation räcker till. Även andra välmenande och energibesparande renoveringar i huset, kan orsaka problem med fukt, om ventilationen försämras.

Fuktproblem uppstår också ofta om ägarna inte tar hand om huset ordentligt. Fasaden och fönster måste skötas och med jämna mellanrum måste taket läggas om och dräneringen göras om.

På 30-talet badade man kanske en gång i veckan. Idag kanske hela familjen ska duscha varje dag. För att undvika fuktproblem, måste man se till att badrummet klarar den belastningen och att ventilationen är tillräcklig. Detsamma gäller tvättstugan, klarar den dagens belastning?

Läs mer:
Effektiva åtgärder mot fuktproblem

30-talets ventilation

I början av 1900-talet hade man en tilltro till att det behövdes en stor luftvolym, snarare än luftombyte och därför ökade takhöjden i hus fram till 1930-talet. På 30-talet var självdragsventilation en självklarhet och den fungerade bra, eftersom isoleringen var sämre och huset värmdes genom eldning. Tyvärr, påverkas självdragsventilationen ofta vid energisparande renoveringar. Du bör därför kontrollera hur god ventilation 30-talshuset har, och eventuellt vidta åtgärder som att installera nya friskluftsventiler eller till och med mekanisk frånluft, om detta skulle behövas.

Ventilation hjälper även i viss mån mot ohälsosamma material. Alla skadliga material som har använts sedan 30-talet och framåt, kan dyka upp i 30-talshuset. Exempelvis började radonhaltig blåbetong att användas 1929 och asbest finns i vartannat hus som byggts före 1960. Med god ventilation minskar riskerna med skadliga material i huset, även om du naturligtvis även bör byta ut olämpliga material.

Läs mer:
Smarta ventilationslösningar

Till föregående årtionde Till samlingssidan Till nästa årtionde

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här