Hustyper: 20-talshuset

20-talshuset tillhör Sveriges mest populära hus. Det är inte konstigt! Det typiska 20-talshuset är både charmigt och välbyggt. Här går vi igenom en del tidstypiska fenomen, som du kan behöva titta närmare på, om du har eller funderar på att köpa en 20-talsvilla.

Typiskt för 20-talshus

 • Eldning som uppvärmning
 • Locklistpanel eller puts
 • Oxöga
 • Inredd vindsvåning
 • Sadeltak / brutna tak
 • Stor källare
 • Putsad sockel
 • Spröjsade fönster
 • Centralvärme / vattenburen uppvärmning
 • Rinnande vatten / badrum
 • Material som elfenben, emalj, etsat glas, bakelit, brons och krom
 • Schackrutiga golv, geometriska mönster
 • Naturmotiv, exempelvis insekter
 • Varierande nivå på renoveringar

Vad kännetecknar 20-talshus?

I början av 1920-talet inspirerades svensk arkitektur av klassicismen. Vanliga detaljer på hus var oxöga, locklistpanel eller puts, spröjsade fönster och brutna tak eller sadeltak. Framåt slutet av 20-talet började funktionalismen göra intåg, och husen dekorerades inte lika mycket som följd. På 1920-talet växte egnahemsrörelsen, och områden med småhus växte fram i städernas utkanter. Fler familjer hade möjlighet att skaffa ett eget småhus, kanske hade huset även någon av nymodigheterna centralvärme, rinnande vatten eller badrum.

Många 20-talshus har renoverats varsamt genom åren, men det finns några vanliga problem som uppstår vid eftersatt underhåll, eller om man inte har tänkt på helheten när man renoverat.

Typiskt utförande för 20-talshus
Typiskt utförande för 20-talshus. Klicka på bilden, så blir den större!

Uppvärmning och energi på 20-talet

20-talshuset värmdes från början genom eldning, antingen i kakelugnar eller genom centralvärme. Idag är det vanligt att husen har ett vattenburet uppvärmningssystem och man kan därför relativt fritt välja värmekälla. Vilken värmekälla som finns installerad beror ofta på vid vilken tid värmekällan har bytts ut. Vedpannor, oljepannor, pelletspannor och värmepumpar har varit populära i olika tidsperioder. Idag är det vanligast att man väljer en luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump, som även kan värma husets tappvatten.

Det är viktigt att se över ventilationen (se nedan) då denna påverkas om man byter (eller tidigare husägare bytte) från eldning. Glöm inte heller att pannrummet kan behöva uppvärmning, om det inte längre får spillvärme från pannan.

Ordlista

Brutet tak och sadeltak: Sadeltak kallas de klassiska ”trekantiga” taken med två takfall som lutar åt varsitt håll från en centrerad taknock. Ett brutet tak, är som ett sadeltak, där takfallen brutits av ytterligare en gång för att avslutas med ett brantare fall.

Funktionalism: Funktionalismen (funkis) dök upp på 20- och 30-talet och skilde sig helt mot tidigare stilar. Funktion var i centrum och formerna bestod oftast av enkla geometriska former med släta ytor, odekorerade fasader och platta tak.

Friskluftsventiler: Genom friskluftsventilerna kommer ny luft in i huset och en tillräcklig ventilation kan säkerställas. Läs mer

Klassicism: En konstriktning i början av 1900-talet, ofta kallad nordisk klassicism (motsvarande utomlands art déco) eller tjugotalsklassicism för att skilja mot tidigare epoker. Känneteckandes av saklighet och ett stramare formspråk. Inspiration till arkitektur och inredning hämtades från det sena 1700-talet, antiken, Egypten och Orienten.

Locklistpanel: Eller lockläktpanel. Panel där brädorna är olika breda, vanligtvis består det främre lagret av smalare läkt (list). Vid lockpanel används istället lika breda brädor.

Mekanisk frånluft: Genom att med hjälp av mekanik ventilera ut luft ur huset, kan man säkerställa luftcirkulation och tillräcklig ventilation. Läs mer

Oxöga: Ett runt fönster, ofta under taknocken på 20-talshus.

Självdragsventilation: Huset konstrueras så att ventilationen sker automatiskt med hjälp av naturlagarna. Läs mer

Tappvatten: eller kranvatten. Det vatten som kommer genom kranarna i huset.

Vattenburet uppvärmningssystem: Huset värms med hjälp av vatten som går genom rör till radiatorer eller golvvärme. Ett effektivt system som inte hindras av stängda dörrar. Läs mer

Tänk också på att elsystemet kan behövas ses över i 20-talshuset, beroende på när detta gjordes senast.

Läs mer:
Värmepumpar

Fukt i 20-talshus

Fuktproblem i 20-talshus beror sällan på några ursprungliga konstruktionsfel, utan på bristande underhåll eller ogenomtänkta renoveringar. Det utvändiga fuktskyddet (dräneringen) för den klassiska källaren måste ses över med jämna mellanrum. Taket måste läggas om; fasad och fönster måste ses över. Invändigt har våtrum, vitvaror och rör ett bäst-före-datum och måste uppdateras. Genom att utföra det underhåll som krävs och ta tag i olika renoveringar, kan man relativt enkelt hålla 20-talshuset välmående.

Minskad ventilation till följd av renoveringar, där man inte tänkt på helheten, kan också leda till fuktproblem. Exempelvis om man har bytt till mer välisolerade fönster eller tilläggsisolerat huset (se nedan). Fuktproblem kan exempelvis uppstå på vinden, om huset får förändrade tryckförhållanden. Glöm inte heller att husets balans kan rubbas om det äldre paret, som duschade en gång i veckan, byts ut mot en småbarnsfamilj eller flera långduschande tonåringar.

Läs mer:
Effektiva åtgärder mot fuktproblem

20-talets ventilation

På 20-talet använde man självklart självdragsventilation. Idag har 20-talshusen oftast renoverats i omgångar och detta kan ha påverkat ventilationen. Det är viktigt att komma ihåg att 20-talshuset ursprungligen byggdes med eldning och en isolering som inte håller dagens standard. När man sedan byter värmekälla och tilläggsisolerar, minskar ventilationen som följd. Detta kan leda till problem med fukt, mögel och röta, men också hälsoproblem hos de som bor i huset. Man bör därför alltid kontrollera ventilationen i samband med stora renoveringar. Det är relativt enkelt att installera nya friskluftsventiler och även mekanisk frånluft, om detta skulle behövas och på så vis kan man slippa onödiga problem.

Radonhaltig blåbetong började tillverkas 1929. 20-talshus kan naturligtvis också innehålla sådant som asbest, formaldehyd i spånskivor, tryckimpregnerat virke eller PCB. Alla de material som använts från 20-talet och framåt, som man numera vet inte är bra, kan förekomma i 20-talshuset till följd av olika renoveringar. God ventilation minskar även riskerna med skadliga material i huset.

Läs mer:
Smarta ventilationslösningar

Till föregående årtionde Till samlingssidan Till nästa årtionde

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här