tolka elräkningen

Du skaffar en värmepump för att spara energi. Men har du egentligen koll på hur mycket du sparar? För att förstå dig på besparingen, måste du ha koll på din elförbrukning, men en SIFO-undersökning visar att hela 70 % av svenskarna har svårt att förstå elräkningen. Är du en av dem? Vi försöker reda ut hur elfakturan hänger ihop.

Din förbrukning mäts i kilowattimmar (kWh)

Så räknar du ut kilowattimmar

(effekt (W) x tid (h)) / 1000 = kWh

Ta effekten i Watt och multiplicera med tiden i timmar. Dela resultatet med 1000. Så får du fram elförbrukningen i kilowattimmar.

Med en glödlampa på 60 W, som lyser i 24 timmar blir formeln alltså: (60 x 24) / 1000. Med svaret 1,44 kWh.

Dina elkostnader består dels av fasta avgifter, men också av avgifter som beräknas utifrån din förbrukning. Enheten som används för att mäta förbrukningen är kilowattimma (kWh). På elräkningarna står det hur många kilowattimmar du har förbrukat under perioden, och de rörliga posterna på fakturan räknas sedan ut utifrån denna förbrukning.

Watt eller effekt kan förklaras som i vilken takt en apparat använder energi eller hur mycket energi som förbrukas per tidsenhet. Ju högre effekt, desto mer energi förbrukar maskinen.

I tabellen nedan kan du utläsa ungefär hur mycket en kilowattimma motsvarar vid drift av olika maskiner:

En kilowattimme räcker till:

AktivitetTid
Driva varmluftsugn21 min
Stryka40 min
Dammsuga1 h
Låta kaffebryggaren stå på1,25 h
Driva en luftvärmepump1,5 h
Driva motorvärmare2 h
Driva en stationär dator2,5 h
Driva en frys10 h
Låta en glödlampa (40 W) vara tänd1 dygn
Låta laddaren till mobiltelefonen sitta i uttaget200 h

Eventuellt får du två olika elräkningar

Din el är uppdelad i två områden – elnät och elhandel. Du kan välja vilket företag du vill anlita för elhandel, men det är alltid ett företag som har ansvar för det lokala elnätet. Om du väljer att teckna elhandelsavtal med samma företag som ansvarar för elnätet, får du ofta allt på en och samma faktura. Väljer du att teckna elhandelsavtal med ett annat företag får du av naturliga skäl en räkning från varje företag.

Översikt över elfakturornas beståndsdelar

Elnät / elhandelFast / rörlig*
Abonnemangskostnadelnätfast
Överföringskostnadelnätrörlig
Nätövervakningsavgiftelnätfast
Elberedskapsavgiftelnätfast
Elsäkerhetsavgiftelnätfast
Elpriselhandelrörlig
Energiskattelhandelrörlig
Momselhandelrörlig
Årsavgiftelhandelfast
Elcertifikatsavgiftelhandelrörlig

*Med rörlig menar vi här att kostnaden styrs av förbrukningen.

Elnätsfaktura

Elnätskostnaden finansierar upprätthållandet av själva elnätet. Denna elräkning betalas därför till det bolag som ansvarar för det lokala elnätet. Elnätskostnaden är uppdelad i två delar – abonnemangskostnad och överföringskostnad. Abonnemangskostnaden är en fast avgift för ditt elabonnemang, som bland annat beror på vilken huvudsäkring du har. Överföringskostnaden är rörlig och beror på din faktiska förbrukning – hur mycket el som överförs via elnätet (själva elen betalar du däremot för på elhandelsfakturan).

I elnätsavgiften ingår också tre avgifter som finansierar statens kontroll över elnätet:

 • Nätövervakningsavgift – går till Energimarknadsinspektionens arbete. De ser till att energiföretagen i Sverige följer gällande lagar och regler.
 • Elberedskapsavgift – går till Svenska Kraftnäts arbete. De sköter stamnätet och ansvarar för att elsystemet är driftsäkert och i balans.
 • Elsäkerhetsavgift– går till Elsäkerhetsverkets arbete. De försöker bl.a. förebygga att människor och egendom blir skadade av el.

Elhandelfaktura

Elhandelskostnaden är huvudsakligen uppdelad i tre delar: elpris, energiskatt och moms. Alla dessa påverkas av hur mycket el du förbrukar. Elpriset är det pris du betalar för själva elen. På detta läggs energiskatt, som är en speciell skatt på energi, samt moms, som är en generell skatt man betalar när man köper något. Beroende på ditt avtal, kan du också betala en fast årsavgift till elhandelsbolaget.

Elhandelsbolaget fakturerar också en elcertifikatsavgift, som används för att öka mängden förnyelsebar energi. Ofta ingår denna avgift i elpriset, men i vissa fall kan den redovisas separat på fakturan. Avgiften är en viss summa per kilowattimme och styrs alltså av förbrukningen.

Vad på elräkningen förändras med värmepumpen?

Exakt hur elkostnaderna påverkas av att du installerar en värmepump beror på hur situationen såg ut innan och vilken värmepump du installerar.

Direktverkande el och luftvärmepump

Om du innan hade direktverkande el och installerar en luftvärmepump, ska din elförbrukning minska och därmed minskar de rörliga kostnaderna på elräkningarna; de som styrs av förbrukningen. Detsamma gäller om du hade elpanna och väljer att installera en luft-vattenvärmepump.

Från oljepanna, pelletspanna, vedpanna till värmepump

Om du innan hade en oljepanna, pelletspanna eller vedpanna och byter till en värmepump, kommer elförbrukningen att öka. Därmed ökar de rörliga kostnaderna på elfakturorna. Det innebär inte att dina värmekostnader ökar, bara att kostnaden för uppvärmningen (som förhoppningsvis är betydligt mindre än tidigare) hamnar på elfakturorna istället.

1 KOMMENTAR

 1. På elräkningen borde det stå vad det kostar per kWh TOTALT

  Alltså inräknat ALLA rörliga kostnader.
  Också TOTALT fasta avgifter per månad.
  Även Moms och skatt

  Slutligen Kostnad per kWh per månad inkl. fasta avgifter!

  Då ser man VERKLIG kostnad per kWh.

  Då kan kunden se sitt pris och behöver inte sätta sig in i de olika beståndsdelarna

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här