värmepumpsskola

Idag har många luftvärmepumpar behovsstyrd avfrostning. Normalt avfrostas värmepumpen då allt ifrån 1 gång / timme till någon gång / dag, beroende på yttre väderförhållanden. Sker inte avfrostningen så tappar värmepumpen till slut förmågan att reglera inomhustemperaturen, så det är därför effektivt med självreglering för optimalt inomhusklimat.

Genom att använda värmepumpen på rätt sätt minskar du slitaget och din värmepump håller längre med en god effekt.

Rätt användning ökar besparingen

En värmepump är mer energieffektiv, om du använder en lägre temperatur och högre fläkthastighet. På så vis får du mer värme i en större del av huset, till en lägre energiförbrukning. Besparingen blir större, när värmepumpen inte tvingas gå på max. Det är mer lönsamt att ta hjälp av din primära värmekälla under riktigt kalla dagar.

Måttlig påfrestning ger högre effektivitet och mindre slitage

Tänk på att värmepumpen alltid skall användas med en kompletterande värmekälla. Det är bara onödigt att ställa pumpen på en extremt hög i temperatur, när du märker att värmen inte räcker till, istället för att använda kompletterande värme. När värmepumpen går på max, ökar slitaget på värmepumpens kompressor, och energieffektiviteten försämras. Med måttlig påfrestning håller värmepumpen längre och ger en högre effekt.

shutterstock 1258567852 Polarpumpens Energiblogg

Hitta rätt inställningar

Alla hus är individuella och de inställningarna som passar hos dig, kanske inte passar hos grannen. Prova dig fram med olika inställningar på temperatur, fläktläge och luftflödesriktning, för att se vad som passar i ditt hus.

Om du t.ex. har direktverkande el-element i ditt hus och vill hålla en temperatur inne på ca 20°C, kan du prova dig fram genom att ställa värmepumpen på exempelvis 21-22°C och dina element på 18°C. Experimentera sedan med fläktläge och luftflödesriktning. Om temperaturen ute sjunker, kanske inte inställningarna fungerar längre. Då får du testa igen tills du hittar rätt.

Automatiska lägen säkerställer komforten

Om du vill använda värmepumpen till att värma ditt hus, skall den stå i läget ’Heat’ (vissa modeller har en sol på fjärrkontrollen). Då kommer värmepumpen alltid att sträva efter att hålla temperaturen du ställt in på fjärrkontrollen. Om det skulle bli varmare i huset än den temperatur som ställts in kommer värmepumpen att stänga av sin utedel och bara cirkulera luften inomhus. Detta drar nästan ingen ström alls jämfört med när värmepumpen ger värme.

Användning av underhållsvärme

Det finns mycket att tänka på när det gäller underhållsvärme. Genom rätt användning av underhållsvärmen, kan du minska slitaget och skona din luft-luftvärmepump från onödiga påfrestningar.

Funktionen för underhållsvärme ska användas varsamt

Tänk på att värmepumpen använder inomhustemperaturen för att avfrosta utedelen. För låg inomhustemperatur och snabb minskning av utomhustemperaturen, kan leda till att det inte finns tillräckligt med värme inomhus, för att göra en korrekt avfrostning av utedelen. Detta leder på sikt till att utedelen kontinuerligt kommer att bygga på is, och en värmepump med en utedel som är full av is ger ingen värme.

Använd gärna funktionen för underhållsvärme, men kontrollera innan du åker att din primära värmekälla är på. En luft-luftvärmepump är ett komplement till annan uppvärmning. Det måste finnas en primär värmekälla, om värmepumpen inte räcker till.

Att stänga av underhållsvärmen

När du kommer till ditt landställe och värmepumpen står på underhållsvärme börjar du med att stänga av underhållsvärmen. Höj temperaturen på dina element och sätt värmepumpen på önskad temperatur. Tänk på att en värmepump inte är konstruerad för att höja temperaturen kraftigt (läs nästa stycke!).

Återuppvärmning görs med fördel i kombination med annan värmekälla

Din värmepump är konstruerad för att bibehålla en temperatur, inte höja den kraftigt. Om du låter värmepumpen göra uppvärmningen själv resulterar det i många avfrostningar och kraftigt slitage på värmepumpen. Utnyttja därför din primära värmekälla vid återuppvärmning. Låt dina el-element hjälpa till och använd din braskamin om du har någon. Värmepumpens fläktar hjälper till att sprida värmen från andra värmekällor, så att värmen sprids bättre i huset.

Sänk inte temperaturen i onödan

Ditt hus har lagrat mycket energi när temperaturen är 20°C. Om du planerar att åka bort kortare tid än 2 veckor, bör du inte ställa värmepumpen på mindre än 16°C och din primära värmekälla på någon grad under. Att värma upp huset från 9-10°C till 20°C, kan ta lång tid, om temperaturen ute är låg. Du sparar nästan inget extra, på att sänka värmen mycket och sedan höja den drastiskt igen och sliter bara onödigt på luft-luftvärmepumpen.

Underhåll av värmepumpen

Det är viktigt att din luft-luftvärmepump får rätt underhåll. En värmepump är en avancerad maskin, som höjer komforten i ditt hem och kan ge en stor besparing på din elräkning, Rätt skött kommer din värmepump att fungera med hög effekt i många år. Det viktigaste underhållet du kan utföra, är att rengöra filtren ordentligt och se till att värmepumpens utedel är snö och isfri.

En igenisad värmepump behöver din hjälp

Om du märker att din utedel har onaturligt mycket is på sig och denna inte försvinner efter avfrostning, så kan det vara nödvändigt att hjälpa pumpen på traven och avfrosta din maskin manuellt.

isbildning Polarpumpens Energiblogg

Beställ service så håller värmepumpen längre

Med ett par års mellanrum bör du beställa service till din luft-luftvärmepump. Vid service går en tekniker igenom värmepumpen grundligt. Värmepumpen rengörs på djupet och teknikern kontrollerar att den fungerar som den ska.

Läs mer om luftvärmepumpar för värme och kyla i hus och villor

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här