Klimattoppmötet i Paris börjar imorgon, och av många anses detta vara det viktigaste mötet hittills. Vissa påstår till och med att detta är sista chansen att komma överens innan det är för sent.

Det är bra stämning i miljörörelsen inför klimattoppmötet i Paris, samtidigt som vissa anser att det går för trögt politiskt. Vilka politiska åtgärder vidtas idag och vad kan vi förvänta oss av framtiden? Vad kan vi själva göra?

Icke-politiska opinionsbildare blir allt viktigare

Hur mycket klimat-debatten hörs och syns är olika, men då och då får debatten ytterligare genomslag även till dem som inte söker sig till den. Professor Johan Rockströms sommarprogram i år påverkade exempelvis många. Rockström berättade på ett övertygande, och skrämmande sätt, men ingav även hopp om hur framtiden skulle kunna se ut om det blev en faktisk förändring. Precis som den senaste tidens inslag med Hans Rosling gällande flyktingkrisen har dessa pedagoger och akademiker troligen haft större inflytande på opinionen än vad våra politiker har lyckats med.

Debatten flyttar in i vardagsrummet på bästa sändningstid

När klimatdebatten flyttar in i vardagsrummet, bland den stora massan som inte tar ställning varken för eller emot, kan mycket av de stora förändringarna göras. Missnöjet gentemot Europas politiker är utbrett och det blir därför allt viktigare med opinionsbildare från helt andra håll.

Påven Franciskus höll ett uppmärksammat tal tidigare i sommar där han uppmanade både privatpersoner och världens politiska ledare till att bekämpa klimatförändringarna. Detta sågs
som väldigt kontroversiellt av många, men bland andra USA’s president Barack Obama hyllade Påvens initiativ. Här blir på något sätt cirkeln sluten, mellan de politiska ledarna, folket och övriga opinionsbildare. Kanske är det så vi kommer klara den stora omställningen som vi enligt många forskare nu inte längre kan vänta på.

Stort uppvaknade inför det avgörande klimatmötet i Paris

Många menar på att det inför toppmötet i Paris blivit ett större uppvaknande än vad vi sett tidigare. Mycket förändring sker, inte minst på lokal nivå, när samhällen ställer om och börjar tänka energisnålt och förnybart. Ett bra exempel är Norge, som annars är känt för sin oljeindustri, som på senare tid haft en väldigt bra utveckling – bland annat med elbilar. Mindre kostsamma projekt som att låta elbilar köra i bussfilen har visat sig ha väldigt stor påverkan på utvecklingen.

Företag ser hållbara lösningar som en tillväxtmöjlighet

Många företag har insett att det finns stora ekonomiska möjligheter med att satsa på förnybar energi och att tänka mer hållbart. Miljöprofilen och meteorologen Pär Holmgren sa nyligen i en intervju med Svenska Dagbladet att omställningen till fossilfritt snart kan gå väldigt fort. Ett uppvaknande hos finansbranschen skulle göra större skillnad än vad miljörörelsen skulle kunna åstadkomma på egen hand, menade Holmgren.

Intresset för miljöteknik blir större

Miljöteknik börjar också bli en slags verklig science-fiction och uppfattas inte längre som något mossigt. Snabba elbilar ses som framtiden och häftigare än bilar drivna av fossila bränslen. När det som är bra för miljön ses som något fräscht, nytt och modernt för den som är totalt ointresserad av miljöfrågor är förmodligen mycket vunnet.

Vad kan jag göra själv?

Det är lätt att känna att man som ensam individ inte kan påverka klimatet nämnvärt, men utöver politiska beslut finns det mycket som kan vara avgörande för vår gemensamma framtid – och
som vi själva kan bidra med till för en bättre och mer hållbar värld. Dina konsumtionsmönster och egna energianvändning har stor betydelse och även varifrån energin för uppvärmning kommer. Väljer man en värmepump som uppvärmningsalternativ istället för el eller olja minskar man sin påverkan på miljön och får en hög besparing.

Spara energi hemma – du kan göra stor skillnad

Nästan hälften av alla koldioxid-utsläpp i Sverige kommer från våra hem. Med det i åtanke är det ganska lätt att förstå att det som görs på individnivå har en stor betydelse.

Ta gärna del av våra tidigare energispartips:

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här