På Brinellgymnasiet i Nässjö har det uppdagats mögel i byggnad efter byggnad. Ett par salar har varit avstängda i flera månader. Efter falska positiva besked, där man inte hittat något mögel, följt av fler klagomål, hittade man tillslut en källa till symptomen hos lärare och elever. Detta först efter att man öppnat väggarna. När väggarna har börjat öppnas, har fler och fler angripna områden upptäckts.

Första larmet för tre år sedan

Det första larmet kom redan för tre år sedan. Man har tagit upp ärendet i arbetsmiljögruppen, men det dröjde länge innan själva möglet upptäcktes. Upptäckten i sig har lett till att ventilationen stoppats, så att möglet inte ska spridas, men det väntas också omfattande renovering för att komma till bukt med problemet.

Speciell konstruktion bakom problemet

Skolan vilar på en ganska ovanlig konstruktion, något som antas vara anledningen till problemet. Ytterväggarna är isolerande enligt den byggnorm som rådde i början av 1970-talet, vilket innebär att isoleringen är bristfällig. Väggarna vilar på liggande u-balkar av stål och dessa balkar leder in kyla. Kylan möter den varmare inomhusluften och då bildas kondens – fukt. Fukt i sig är en förutsättning för mögelangrepp.

Skolan är 43 år gammal, men genomgick en omfattande renovering för drygt tio år sedan. Väggarnas konstruktion omfattades dock inte av renoveringen.

Ombyggnationer för ”Framtidens grundskola”

Just nu pågår i Nässjö ombyggnation för att skapa den så kallade ”Framtidens grundskola”. Detta innebär att det råder en viss brist på skollokaler i Nässjö och ju fler mögelangripna skollokaler som uppdagas, desto svårare blir det att få ihop undervisningen. Under ombyggnaden till högstadium kommer elever få gå i tillfälliga modulbyggnader.

Förvaltningschefen Gun-Ann Öholm Jansson gav i förrgår besked om att undervisningen kommer att kunna bedrivas trots mögelproblemen.  Man har försäkrat sig om att få använda Träcentrums lokaler för undervisning, om problemen skulle bli värre.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här