Nya Raketskolan i Kiruna invigdes i januari 2013, efter en omfattande renovering och nybyggnation för 210 miljoner kronor. Den nya skolan skulle ersätta Lomboloskolan som brunnit ned. Två äldre delar renoverades och en del byggdes ny.

Strax problem med fukt i den nya skolan

Nästan med en gång rapporterades hälsoproblem som torrhosta, utslag, besvär med andning och huvudvärk från lärare och elever. Fuktmätningar lokaliserade problemen till de ombyggda delarna. Man trodde att fukten hade byggts in i väggarna under renoveringen.

Åtgärder utfördes mot fukten

Entreprenören i sammanhanget var NCC, och de utförde åtgärder mot problemen på egen bekostnad. De bytte ut ett stort antal väggsektioner, vindskivor, ytterpanel och isolering. Själva stommen fick dock vara kvar, men genomgick en sanering mot mögel, svamp och röta. Detta arbete var färdigt i december 2013.

Fortsatta problem efter åtgärder

Trots dyra åtgärder verkar dock problemet finnas kvar. Nya fuktmätningar visar att fuktvärdena fortfarande är höga. Skadorna i väggarna kvarstår.

Fukten har också skapat andra problem. Fönstren i de renoverade utrymmena är gamla och impregnerades med ett impregneringsmedel som förbjöds 1978. Med fukten har medlet börjat lukta.

Krävs ytterligare renovering

Nu kommer man troligen att tvingas till en mer omfattande renovering, där väggarna rivs helt och hållet. NCC inväntar dock kommunens utredning, som ska klargöra vad fuktproblemen beror på. Det är svårt att rätta till ett problem, om man inte förstår vad det beror på. Men man arbetar tillsammans mot problemet.

Det har dessutom kommit rapporter om allergiska reaktioner bland elever och lärare som vistas i andra delar av skolan och i dessa utrymmen kommer man också att göra fuktmätningar snarast.

Elever flyttas till andra lokaler

Lågstadiedelen av skolan kommer inte att öppnas förrän tidigast till sommaren, vilket har medfört att många av skolans elever för närvarande får sin utbildning i andra lokaler och skeppas med buss från Raketskolan till sina tillfälliga skollokaler, och mellan skolmat och lektioner.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här