Ett forskningsprojekt har visat att trähus i Sverige kan ha ett mycket effektivt skydd mot mögel och andra typer av mikrobiell påväxt.

Fuktmätning i trähus

Vintern 2008-2009 installerades ca 150 trådlösa fuktmätare i fem olika välisolerade trähus, runtom i Sverige. Fyra av husen ingick i den aktuella studien, vars resultat nu har presenterats. Det är Lars Olsson, som arbetar på SP, som har studerat fukt och temperatur i de aktuella husen.

Relativt positiva resultat

Inget i de mätningar som har gjorts tyder på att det har uppkommit några problem med mikrobiell påväxt, vilket tyder på att välisolerade trähus kan fortsätta att fungera bra som bostäder i Sverige. Både väggar och tak har sett bra ut i undersökningen, även om man också nämner att undersökningen är begränsad och att det kan finnas förutsättningar, som man inte har undersökt.

Risken för fuktproblem är minst i de norra och mellersta delarna av Sverige. I söder finns en liten större risk i ytterväggar mot norr, i de fall då det inte finns någon isolering på yttersidan av stommen.

Problem med byggfukt

Husens konstruktion utgjorde i princip inte någon risk för fukt, däremot har man stött på mikrobiell påväxt i husen, till följd av byggfukt. Det har rört sig om relativt små problem.

Inträngande vatten

Man har också upptäckt vatten som trängt in i ytterväggar via fönster, skarvar och vägganslutningar mot grund, i tre av de fyra husen. Problemen är kopplade till nederbörd, som vinden riktar vinkelrätt mot fasaderna.

Nya rekommendationer

Studien har lett till att SP har gått ut med några rekommendationer angående trähus. Det går att få trähus säkra för fukt, men man måste se till att säkerställa en del detaljer, som väderskydd under montage och vindsskydd för skarvar.

– Läs mer om fuktmätning i hus

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här