skola

Den senaste veckan har det kommit många rapporter om mögel och fukt på skolor. Här går vi igenom några av fallen.

Mögel och fukt i 1/3 av skolorna i Ystad, Tomelilla och Simrishamn

Miljöinspektionen har gjort en samlad inspektion av alla skolorna i de nämnda Skåne-kommunerna på Österlen. Resultatet visade att hela 39 %, alltså lite över 1/3 av skolorna hade problem med fukt och i flera fall även mögel. Även om det var många påpekanden efter inspektionen, som nu måste åtgärdas var miljösituationen inte alarmerande på någon skola.

Asbest och fukt på Råssnässkolan

Östgöta Corren rapporterar i sin tur om att man funnit asbest och fukt på Råssnässkolan. Särskolan har nu bytt lokaler efter att ett flertal anställda har fått allergiska besvär som följd av möglet. I första skedet skulle golven bytas ut på grund av höga fukthalter, men nu har man hittat svartlim med asbest, vilket istället kräver sanering. Man är inte säker på varifrån fukten kommer, men man hoppas att det löser sig med golvbytet.

Mögel på Rösparksskola i Åmål

Det har också kommit rapporter om mögel på Rösparksskolan i Åmål. Två klassrum har förseglats för att på så vis hindra vidare spridning av mögelgifter. Man har även tagit prover i resten av byggnaden. En elev reagerade tidigare i år på inomhusmiljön, och tvingades till och med att byta skola på grund av besvären. När man sedan gjorde en utredning, fann man att det fanns mögel i lokalerna.

Elever drabbas

Återigen är det många elever som kommer drabbas av renoveringar och förflyttningar. Vissa flyttas till andra klassrum i samma skola, medan andra får gå i andra lokaler eller tillfälliga baracker.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här