Suterränghus används i sluttningar, där de ger en möjlighet att utnyttja den sluttande marken på ett bra sätt. Nedervåningen blir en korsning mellan en källare som är inbyggd i marken och ett vanligt våningsplan med fönster. I och med att suterränghuset har en platta på mark och källarväggar finns det risk för problem med fukt. Ofta består platta och väggar av betong, ett material som kan suga upp fukt vid fel förhållanden.

Var kommer fukten ifrån?

Fukten kommer huvudsakligen utifrån eller inifrån, men det kan också röra sig om byggfukt i materialet, som helt enkelt är kvar ifrån bygget. Ett suterränghus utsätts för rinnande vatten från sluttningen och vatten i marken. Därför är det mycket viktigt att vattenledning från fasad, dränering, fuktskydd och isolering fungerar. Detta är också något som måste uppdateras någon gång ibland.

Hus från 70-talet och början av 80-talet byggdes vanligtvis med isolering invändigt, medan man senare har gått över till utvändig isolering, vilket skyddar bättre mot fukt.

Sen kan fukten också komma inifrån. När man förbättrar isoleringen kan man få en situation där fukten istället stängs inne. Det är viktigt med bra ventilation i utrymmet, särskilt som man ofta har tvättstugor och badrum längre in i ”källardelen”.

Du kan testa varifrån fukten kommer så här:

  1. Placera ut en bit plastfilm på 1 m x 1 m på vägg eller betonggolv med hjälp av tejp. Det ska vara torrt under till att börja med.
  2. Kontrollera sedan efter några dagar eller veckor om det finns fukt på plasten.
  3. Om det finns fukt under plasten kommer fukten utifrån och det är dränering, fuktskydd och isolering som behöver ses över.
  4. Om det finns fukt utanpå plasten kommer fukten inifrån och du behöver se över ventilation och uppvärmning.

Hur upptäcker jag fuktproblem i suterränghus?

Att upptäcka fuktproblem är inte alltid lätt, och du ska självklart anlita en besiktningsman vid köp av ett suterränghus. Men om du bor i ett suterränghus är det bra att veta vad du ska titta efter:

  • färg eller tapeter som släpper eller flagar
  • plastmattor på golv som släpper
  • fuktfläckar
  • saltkristaller på väggar eller golv
  • mögellukt
  • andningsproblem, allergiska besvär eller andra hälsoproblem.

Du kan också göra en fuktmätning för att få koll på om risken är hög.

Hur åtgärdar jag fuktproblemen i suterränghuset?

Hur man åtgärdar problemet beror på varifrån fukten kommer. Kommer fukten utifrån gäller det att se över dränering, isolering, vattenledning från fasaden och fuktskydd. Dräneringen måste gås igenom med jämna mellanrum och det är en kostnad som man måste räkna med som husägare.

Det är också viktigt att man har rätt material och bygger på rätt sätt i källarplan med rätt skydd mot betongen i väggar och golv.

Om fukten kommer inifrån måste du se över ventilationen och även vilken temperatur du har i utrymmet. Med en högre temperatur blir den relativa luftfuktigheten lägre och att snåla med uppvärmningen för att spara pengar, kan istället ge stora och dyra problem med fukt.

Om fukten har lett till problem med mögel och röta, bör du anlita experthjälp för sanering.

Läs mer om fukt, mögel och avfuktare

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här