Vasa vuxenutbildningscenters vuxenstuderande har under flera år rapporterat allvarliga hälsoproblem. Orsaken har nu visat sig vara fuktig betong i golv som lett till fuktskador och sämre inandningsluft rapporterar Vasabladet.

Betong måste få torka ut

Det är viktigt att förstå att endast fuktig betong inte är farlig. Vid tillverkning av betong för golv är det dock mycket viktigt att torka ut byggfukten så att den inte kan skada andra organiska material vid senare kontakt.

Skadorna som kan ske när golvmattor, parkettgolv eller annat material läggs ovanpå ett fuktigt betonggolv kan vara mögel eller röta, att golvet släpper från underlaget plus ökade illaluktande och farliga emissioner av organiska föreningar som förpestar inomhusluften.

Illaluktande golv

När olika material kommer i kontakt med fuktig betong frigörs natriumhydroxid och kaliumhydroxid som gör betongens yta alkalisk (Högst PH-värde). Förtvålning av golvlim är då ett vanligt problem där en kemisk reaktion med golvlimmet pga. den alkaliska miljön släpper ut gaser som 2-etyl-1-hexanol och 1-butanol som kan orsaka en hemsk luft och irritation. En annan bieffekt kan vara ammoniak, som kan komma från avjämningsmassor som flytspackel och känns igen på sin stickande lukt.

Sanering påbörjas i veckan

I veckan påbörjas en omfattande sanering av Vasa vuxenutbildningscenter, och ledande rektor Pirjo Kauhanen hoppas att lärare och studerande kan återkomma utan symptom när saneringen är klar.

Läs mer om fuktmätning i betong

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här