Viktigt med besiktning av hus

Vid besiktning är det vanligt att man tar hjälp av en besiktningsman, eftersom man som köpare har ett stort ansvar att själv upptäcka eventuella fel och brister med hus. Besiktningen sammanfattas i ett besiktningsprotokoll, men förstår du hur du ska tolka besiktningen?

Olika omfattande besiktningar

Besiktningar kan vara olika omfattande och med en mer omfattande besiktning är det troligare att problem med exempelvis fukt upptäcks.

En mycket viktig aspekt av besiktningen är att fundera över vad som inte ingår. Exempelvis, kanske besiktningsmannen inte har kontrollerat ventilationen, värmekällan eller elen. Om något i huset inte ingår i besiktningen, måste du räkna med att även detta kan kräva åtgärder och reparationer.

Vid en mer omfattande besiktning kan du också få förslag på åtgärder och hur mycket detta beräknas kosta. En omfattande besiktning kan rädda dig från stora kostnader i framtiden och ge dig en bra möjlighet till förhandling runt priset.

Mer om fastighetsaffärer

Fuktmätningar ingår ofta inte

Det är vanligt att fuktmätning inte ingår i besiktningen, trots att fuktproblem är bland det allvarligaste och dyraste du kan råka ut för som husägare. Och även om fuktmätning ingår är det oftast en ögonblicksbild, som inte nödvändigtvis har mätts på rätt ställe.

I princip alla äldre hus har någon form av riskkonstruktion, som innebär en risk för fuktproblem, exempelvis platta på mark, krypgrund, källare eller kallvind.

Fukt på vind och fukt på kallvind

Fukt i krypgrund eller torpargrund

Svåra och vanliga ord:

Bjälklag – konstruktionen mellan två våningar eller mot grunden, som bär upp golvet.

Blindbotten – bjälklagets undersida i krypgrund eller torpargrund. En vanlig plats för mögel- och rötangrepp.

Fuktkvot – mäts i material och förändras långsammare än luftfuktigheten. Ger en relativt bra ögonblicksbild av fuktsituationen.

Läs mer om fuktkvot

Krypgrund – en vanlig grundläggning, med sockel eller murar som bildar ett utrymme med luft under huset. En riskkonstruktion för fuktskador.

Läs mer om krypgrund

Mikrobiell lukt/påväxt – Mikrobiell är ett adjektiv kopplat till mögel, röta och bakterier. Vid mikrobiell lukt kan man känna detta på lukten, men vet inte nödvändigtvis var angreppet är eller hur omfattande det är. Vid påväxt är det synligt.

Läs mer om mikrobiell påväxt

Mikroorganismer – ett samlingsnamn för små organismer som mögel, röta och bakterier.

Läs mer om mikroorganismer

Okulär besiktning – ett fint ord för att man bara tittar på något.

Platta på mark – en vanlig grundläggning med en gjuten platta under hela huset. Särskilt äldre plattor med isolering ovanför plattan utgör en stor risk för mögel- och rötangrepp.

Torpargrund – en äldre grundläggning som påminner om krypgrunden. Om huset är ouppvärmt under vintern, eller inte längre får spillvärme från murstocken, kan fuktproblem uppstå.

Läs mer om torpargrund/krypargrund

Relativ luftfuktighet – en vanlig enhet för fuktmätning. Luft kan innehålla olika mycket fukt vid olika temperaturer. Relativ luftfuktighet är hur mycket fukt luften innehåller jämfört med det maximala värdet för den aktuella temperaturen. Det är den relativa luftfuktigheten som påverkar om det finns risk för mikrobiell påväxt.

Läs mer om relativ luftfuktighet

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här