En förskola i Malmö stängdes på grund utav att den var i så dåligt skick. Den drabbade förskolan heter Örtagårdsskolan och ligger i Rosengård.

Mögel och kackerlackor

Orsaken bakom den plötsliga stängningen är bland annat att det finns tecken på mögel i skolans lokaler. Förutom detta håller några av skolans fönster på att ramla ut och man hittade kackerlackor i köket. Dessutom har man hittat möss i lokalerna. Sammanslaget är det inte en passande miljö för barn att vistas i och naturligtvis inte lämpliga lokaler för undervisning.

Lokalerna var mycket slitna och hade allvarliga fuktproblem, vilket ligger till grund för de förmodade problemen med mögel.

Personalen försökte piffa upp lokalerna

Personalen på förskolan har gjort ett försök att piffa upp lokalerna inför skolstarten. De har dels städat, men också försökt måla i lokalerna för att ge ett bättre intryck. Det var när personalen försökte tvätta fönstren, som fönstren ramlade ur ramarna och gick sönder.

Skyddsombud gick till aktion

På grund av missförhållandena gjordes en inspektion av huvudskyddsombudet Lars Tenggren på Lärarförbundet, vilket resulterade i att lokalerna stängdes. Han bedömde att lokalerna inte var lämpliga för ändamålet och att det var olämpligt att barn eller människor överhuvudtaget vistas i lokalerna.

Olämplig miljö för barn

Med fukt och mögel är miljön inte lämplig för barn. Människor som vistas i en lokal med mögel, kan utveckla allergier och barn är känsligare än vuxna. Förutom dessa problem, fanns det även trasiga trädetaljer, som barnen skulle kunna skada sig på.

Frågan är också hur länge detta har pågått. Med tanke på det skick lokalerna är i idag, har lokalerna troligen varit i ett dåligt skick en längre tid. Det innebär att barnen mycket väl kan ha vistats dagligen i lokaler med mögel även under våren, och kanske ännu tidigare.

Vart ska barnen vara nu?

Vart förskoleklasserna ska ta vägen är fortfarande oklart. Många av barnen har längtat tillbaka till förskolan under sommaren och i nuläget är det osäkert var de ska få hålla hus under dagarna.

Renovering av Örtagårdsskolan

Man håller på med en renovering av Örtagårdsskolan. Något som även det har varit kritiserat, då renoveringen pågått under terminen och på så vis påverkat undervisningen. Uppenbart är i alla fall att renovering behövs.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här