I två år har anstalten i Västervik haft problem med fukt- och mögelskador. Trots undersökningar och genomförda insatser menar internerna att problemet kvarstår. Nu får de rätt till en ny undersökning från länsstyrelsen som anser att kommunen inte varit tillräckligt noggrann.

Problem med fukt och mögel

Problemen började redan 2011 då Västerviks kommun medgav att fängelset hade problem med både fukt och mögel i byggnader på anstalten. Kriminalvården tog till sig denna information för att utföra en undersökning och sanering för att komma till bukt med problemet.

Men ingenting förändrades för internerna som fortsatte att uppleva problem under sommaren 2012 när de vände sig till Västerviks kommun.

Gjorde bara en visuell besiktning

När miljö- och byggnadskontoret, efter en undersökning, menade att byggnaderna var rena från mögel vände sig internerna till Internernas förtroenderåd för hjälp.

Genom en överklagan till länsstyrelsen vann internerna då länsstyrelsen menade att det var viktigt att ta internernas klagan på allvar. Speciellt då det funnits problem innan och det rörde sig om en äldre byggnad.

Att bara göra en visuell besiktning på plats är inte nog. Länsstyrelsen menar också att kommunen borde ha begärt in protokoll från den obligatoriska ventilationsbesiktningen men också beställt en redovisning från ett objektivt utomstående konsultföretag.

Nu upphävs kommunens beslut om att inte gå vidare, och ärendet läggs för en ny handläggning.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här