svenska hus

Att fuktproblem är vanliga i svenska hus, visar en ny rapport från Anticimex, som publicerades igår. Rapporten har fått en hel del uppmärksamhet i olika medier.

Vind och krypgrund drabbas värst

Rapporten visar tydligt att krypgrunder och vindar fortfarande är de mest utsatta utrymmena i svenska hem. Detta är utrymmen, som man sällan besöker och det kan därför vara svårt att upptäcka fuktskador i ett tidigt skede. Konstruktionerna är riskfyllda och allvarliga mögelskador kan utvecklas snabbt. Vinden kan också drabbas av vattenläckage, om taket inte håller tätt. Tyvärr är takunderhåll ofta eftersatt.

Statistik

  • 43 % av de svenska vindarna har en fuktskada, som kräver åtgärder.
  • 22 % av alla tak har en skada, som behöver åtgärdas.
  • 50 % av de svenska krypgrunderna har en fuktskada, som måste åtgärdas.

Läs mer

Fukt på vind
Fukt i krypgrund

Våtrum ofta drabbade

Det är vanligt att våtrum i svenska hem drabbas av fuktskador. I våtrum används mycket vatten och det är därför en extra känslig del av huset. Om våtrummen inte konstrueras på rätt sätt, riskerar man allvarliga fuktskador. Ofta rör det sig om tätskikt, som inte håller måttet, men det kan vara svårt att upptäcka skadorna. Med tiden så slits materialen i våtrummet ned och skador måste åtgärdas för att undvika problem.

Statistik

  • 30 % av våtrummen i svenska hem har fuktskador, som kräver åtgärder.

Källare har ofta fuktskador

Källare har sedan 60-talet börjat användas som bostadsyta. Med detta uppstod nya problem. Källaren fick inte längre vara sval och fuktig, men den ökade isoleringen har ofta gett upphov till fuktskador.

Statistik

  • 25 % av alla källare har drabbats av fuktskador, som måste åtgärdas.

Putsfasad mer drabbat än träfasad

Putsfasader är känsliga och dessa drabbas oftare av fuktskador än träfasader. Fasaden ska stå emot regn utifrån. Om vatten lyckas ta sig in genom små otätheter, kan det resultera i stora mögelangrepp.

Statistik

  • 27 % av alla hus med putsfasad har skador som kräver åtgärder.
  • 9 % av alla hus med träfasad har en skada som måste åtgärdas.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här