Sedan den 1 januari 2013 har luft-luftvärmepumpar energimärkts precis som kylskåp och TV-apparater. Detta för att vi tillsammans ska ta ett krafttag för miljön, men också för att du som kund ska veta hur energieffektiv din värmepump är. Från och med nu på lördag, den 26 september, träder även ekodesign- och energimärkningskrav på gas-, olja- och elpannor samt värmepumpar för vattenburen värme i kraft.

Varför ska värmepumparna energimärkas?

Det finns tre skäl till varför värmepumparna ska vara energimärkta; dels för att det ska vara lätt för dig som kund att välja uppvärmning för ditt hus men också för att minska vår energianvändning samt föra utvecklingen av miljövänlig uppvärmning framåt.

Införandet av energimärkningen och de nya direktiven som införs på lördag är en del av EU-direktivet 2010/30/EU.  Det ämnar att minska EUs energiförbrukning genom att bland annat öka våra uppvärmningssystems effektivitet. Målet är att EU år 2020 ska ha minskat utsläppen av koldioxid med 20 % i förhållande till vad nivån var år 1990. Detta mål ska nås genom att 20 % av energin som förbrukas inom EUs gränser ska komma från förnyelsebara källor och dessutom ska energieffektiviteten öka med hela 20 %.

Alla värmepumpar är energieffektiva då de ger mer energi i form av värme eller kyla än mängden el värmepumpen konsumerar.

Vad händer på lördag?

När det kommer till energimärkning är 26 september ett viktigt datum att lägga på minnet. På lördag införs ekodesign- och energimärkningskrav på gas-, olja- och elpannor samt värmepumpar med en maximal effekt upp till 70 kW.  Detta innebär att från och med lördag måste alla nya uppvärmningssystem som säljs inom EUs gränser vara märkta med en etikett som påvisar produktens energieffektivitet.

På denna energimärkning ska värmepumpens energiklass, ljudnivå och effekt anges.

Hur energimärks värmepumparna?Energimärkning

Värmepumparna klassas från G till A+++ där högst energimärkning är A+++. Vid starten kommer dock ingen produkt kunna uppfylla de krav som ställs för ett så högt betyg. Vilken energiklass värmesystemet blir tilldelat beror på pumpens SCOP-värde. Utöver SCOP-värdet kommer du på etiketten även se den nominella effekten och ljudnivån.

För luft-vattenvärmepumpar måste årsverkningsgrad för tappvarmvatten och även för uppvärmning uppges.

Vad är ekodesign?

Begreppet ekodesign innebär produkter som tagits fram utan att påverka vår miljö och vårt klimat negativt. I nuläget finns ett ramdirektiv inom EU för ekodesign, men tyvärr ingen märkning.

Att ekodesignkraven införs nu, tillsammans med energimärkningskraven, gör att man inom EU förväntas en årlig minskning på 110 miljoner ton koldioxid och en minskning av utsläpp av kväveoxider med ca 270 kiloton.

Vad gäller försäljning på Internet?

Energimärkningsetiketterna har tidigare omfattat produkter och skulle synas i fysiska butiker. För att erbjuda samma hjälp, till kunder som handlar på Internet och inte kan se den fysiska produkten, har EU infört nya krav från den 1 januari 2015. Detta innebär att för alla nya produkter som satts på marknaden efter den 1 januari 2015 måste energimärkningen (och produktblad) vara tillgängligt i samband med produkten. För de produkter, som först nu den 26 september omfattas av energimärkningsreglerna, gäller istället produkter som satts på marknaden efter detta datum.

Läs gärna mer om Energimärkning hos Polarpumpen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här