Varje år lämnar Energimyndigheten in Energiåret 2021- Energimyndighetens sammanfattning till regeringen. Redovisningen sammanfattar verksamheten som myndigheten har bedrivit under året. År 2021 lämnar Energimyndigheten in en händelserik årsrapport där energifrågor har fått stå i fokus många gånger under året.

Vad finns i energimyndighetens årsrapport 2021?

Robert Andrén skriver i årsredovisningens förord att:

”År 2021 var turbulent, inte minst på energimarknaderna både nationellt och globalt. Höga energipriser i Europa belyser det bekymmersamma med ett beroende av såväl fossila bränslen, som beroendet av tredje land för en trygg energiförsörjning. Läget i Europa tryckte även upp svenska elpriser till rekordnivåer, efter många år av mycket låga priser, och vi fick en släng av fossilberoendets baksidor.”

I årsrapporten för 2021 hittar du bland annat:

  • Utredningar, uppföljningar och prognoser för en hållbar energiomställning.
  • Innovativa lösningar på morgondagens utmaningar, bland annat temaområde elproduktion och elsystem, hållbart samhälle och industri.
  • Vilka internationella samarbeten energimyndigheten har.
  • Mål enligt regeringsuppdrag.
  • Svajande energiomställningar i Sverige 2021

Energiåret 2021- energimyndighetens sammanfattning

Enligt Energimyndighetens sammanfattning kan vi säkert säga att 2021 inte kommer gå till historien som det mest lönsamma året under Sveriges resa mot en grön energiomställning. Dystra, osäkra tider i Europa med ett underskott av grön energi har bidragit till ett större beroende av fossila bränslen. Marknaden har lidit av att tillgången inte har kunnat möta efterfrågan vilket har drivit priserna uppåt och debatten om framtidens elförsörjning har tagit en annan växel.

Samtidigt har vi kunnat rapportera om den starka utvecklingen av den svenska solcellsmarknaden under året som gått.

Efterfrågan på förnybar energi, och andra grönare alternativ, är större än någonsin bland konsumenter i Sverige idag. Under 2022 får vi helt enkelt hoppas på att utbudet av grön el möter den stora efterfrågan, så att vi kan ta ett större steg mot vår omställning till att vara ett land med negativa utsläpp 2045.

Vad gör Energimyndigheten?

social Polarpumpens Energiblogg

Energimyndighetens arbete går ut på att leda Sveriges omställning till hållbara energisystem. Genom innovation och teknik ska de bidra till en ekologiskt kostnadseffektiv energiförsörjning. Deras årsrapport för 2021 innehåller bland annat en komplett resultaträkning och redovisning av fördelning av resurser under 2021, jämförelsevis med 2020 och 2019.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här