I renovering av miljonprogram saknas fokus på inomhusklimat

I renoveringarna av miljonprogramshusen, missar regeringen möjligheten att samtidigt göra en stor hälsovinst. Detta visar sig i en undersökning från Svensk Ventilation.

Stöd för energieffektivisering av hyresrätter

I oktober i år blev det möjligt för fastighetsägare att ansöka om stöd vid energieffektivisering och renovering av fastigheter med hyresrätter, som ligger i de områden som oftast benämns som miljonprogramsområden.

Områden med mer hälsoproblem

I miljonprogramshusen är det vanligare att de boende drabbas av hälsoproblem som förknippas med en dålig inomhusmiljö, såsom astma och allergier. Något som tyder på att det redan idag finns problem med dessa byggnader, som inte rör deras energiprestanda.

Energieffektivt kan ge sämre hälsa

Fokus för regeringens stöd ligger endast på energieffektivisering. Tidigare erfarenheter från exempelvis 70-talet då många av husen byggdes visar att ett ensidigt fokus på energisnålhet, kan ge ett inomhusklimat som är dåligt för hälsan. När husen ska isoleras och använda energisnåla lösningar är det viktigt att man även tar hänsyn till ventilationen, så att husen inte drabbas av problem med fukt och mögel.

Bättre ventilation och energieffektivitet

Samtidigt måste det inte finnas en konflikt mellan god ventilation och hög energieffektivitet. Om man renoverar ventilationen och använder sig av smarta lösningar, kan man idag förbättra både inomhusklimatet och göra en energibesparing.

Mer om undersökningen

I undersökningen har Svensk Ventilation intervjuat runt 100 stycken förvaltare och fastighetsägare och ställt frågor runt hur de försöker minska energianvändningen i sina fastigheter.

– Läs rapporten här

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här