Enligt en ny nationell rapport ökar astma stadigt hos barn. År 2003 var 6 % av 4-åringarna i Sverige diagnosticerade med astma, 2011 hade siffran stigit till 9,5 med liknande värden hos landets 12-åringar. Ökningen beror enligt rapporten på ökad passiv rökning och fukt i hemmet.

Boendemiljön orsakar ökningen

Idag ses det att ökningen av både astma och allergier är högst hos barn vars föräldrar har en lägre utbildning. Hos högutbildade föräldrar finns det knappast någon ökning alls. Många forskare tror därför att ökningen måste bero på barnets exponering och dess hemmiljö. Passiv rökning, luftföroreningar och även fuktproblem i ett barns boendemiljö är miljöfaktorer som starkt ökar ett barns risk till att utveckla astma. En av dessa faktorer, den rökande föräldern är den som idag är enklast att åtgärda. Undersökningen visar att i över 40 % av låginkomstfamiljer finns idag minst en rökande förälder. Därför är det mest i de socioekonomiska utsatta grupperna som astman bland barn idag ökar. Detta måste på något vis åtgärdas då astma och allergiproblem allvarligt påverkar ett barn livskvalitet då barnet mår sämre än andra barn. Vid 12 års ålder kan man även se en ökning av matallergi och allergisnuva om föräldern röker.

Vi når inte alla

Mattias Öberg, docent vid Karolinska Institutet och projektledare för rapporten menar att problemet kan ligga i att vi idag inte når alla barn där föräldern endast går i grundskola, utan bara de med en högre utbildning. Han menar nu att ett bra första steg skulle vara att minska rökningen på offentliga platser för att minska den mängden rök som barn idag andas in.

Brister i skolan

Tidigare forskning sammanställd av Socialstyrelsen menar att det även finns brister i skolans behandling av barn med astma och allergi. Det finns även många sko- och förskolelokaler som inte uppfyller Socialstyrelsens rekommendationer för en god inomhusmiljö. Detta kan inkludera dålig städning och ventilation men även fuktskador.

En förbättring krävs

Nu behövs enligt Socialstyrelsen ett samarbete där olika aktörer kan samverka, gärna genom en nationell handlingsplan från regeringen. Enligt Greta Smejde har medicinen mot problemet på senare år blivit bättre men nu krävs det även en djupare kunskap om astma och allergi för att veta hur den uppstår och vad varje person kan göra för att motverka dessa faktorer.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här