Snart kommer en ny märkning dyka upp på luft/luftvärmepumparna. EHPA har fattat beslut om att utöka sin ”EHPA Quality Label” till att omfatta även luft/luft.

Kvalitetsmärkning efter omfattande tester

EHPA:s kvalitetsmärkeFör att få EHPA Quality Label, måste en luft/luftvärmepump genomgå en omfattande testning. Man har nu bestämt sig för vilken testning, som krävs för luft/luft och vilka resultat som krävs för att få använda sig av kvalitetsmärket. I testerna kommer man bland annat testa effekt, kapacitet, ljudeffektnivå, säkerhet och ta fram SCOP-värde (årsvärmefaktor).

Testet har ett stort fokus på att kontrollera att tillverkarens uppgifter stämmer. Testerna kommer exempelvis att undersöka om högsta och lägsta temperatur i tillverkarens specifikationer stämmer.

Krav för märkning

Kraven för att få använda EHPA Quality Label är bland annat att:

  • värmepumpen i testerna visar att den tillhör energiklass A, vilket innebär att SCOP-värdet inte får understiga 3,4.
  • SCOP-värdet i den mittersta klimatzonen får inte avvika mer än 8 % från tillverkarnas uppgifter.
  • COP-värdet för de övriga klimatzonerna får inte avvika med mer än 8 % från tillverkarens uppgifter.
  • testresultaten får inte visa en större ljudmässig avvikelse än + 2 dB(A) från tillverkarens uppgifter.

Europeisk organisation

EHPA står för European Heat Pump Association och är en europeisk samarbetsorganisation med fokus på just värmepumpar. I organisationen finner man dels tillverkare, men också en rad universitet, forskningsinstitut och andra intressenter. Målet är att snabba på marknaden för värmepumpar, främst genom att sprida information.

Bland de svenska medlemmarna i EHPA finner vi SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), KTH, Mittuniversitetet, Nibe AB och SVEP.

Nu väntar vi på första EHPA-märkningen

Reglerna finns på plats och likaså ansökningsprocessen. Nu återstår bara att se vilken luft/luftvärmepump som hinner först med att få ”EHPA Quality Label”. Vi väntar med spänning.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här