Polarpumpens blogg om energi, uppvärmning och värmepumpar header
Polarpumpens blogg om energi, uppvärmning och värmepumpar

Ny forskning pekar på att värmepumparna blir allt fler i framtiden. Detta är en del i den pågående omställningen till ett mer hållbart samhälle, med en minskad elförbrukning. Forskarna menar värmepumparnas andel på marknaden nästan kan fördubblas till år 2030.

Dagens svenska värmemarknad

Den svenska värmemarknaden har varit bra på att anpassa sig till samhällets krav på hållbarhet. På 70-talet var nästan 100 % av värmemarknaden icke förnybar. Idag är den siffran runt 30 %.

utsläpp från ickeförnybar kolkraft
Den svenska värmemarknaden lämnar icke förnybar energi, för hållbara lösningar.

Det finns främst fyra uppvärmningstekniker att välja på:

  • Fjärrvärme
  • Elvärme
  • Värmepumpar
  • Biobränsle

Av dessa är fjärrvärmen vanligast med runt halva marknaden. Elvärme, värmepumpar och biobränsle delar på den andra halvan. Totalt har värmepumparna idag 20 % eller en femtedel av marknaden.

Värmepumpar för hållbarhet och minskad elkonsumtion

Den nya forskningen pekar på ett ännu tydligare fokus på hållbarhet och energieffektivisering, vilket passar värmepumparna. Den direkta elvärmen kommer att minska, samtidigt som elbaserad värme, i form av energieffektiva värmepumpar, kommer att öka. Forskarna tror att värmepumparna kan ha så mycket som 35 % av marknaden år 2030, vilket innebär nästan dubbelt så stor andel som idag.

Utvecklingen beror dock på en rad olika faktorer såsom energipriser och styrmedel. Det är som vanligt svårt att förutspå framtiden, men det är åtminstone en stark indikation på att värmepumparnas popularitet kommer att öka. Forskarna pekar också på att värmepumparnas luftkonditionering ökar deras konkurrenskraft.

Forskarna tror också att det blir vanligare med kombinerade lösningar i framtiden, där man exempelvis har både värmepump, solfångare och fjärrvärme. Allt för att få ett optimalt system, som kräver så lite energi som möjligt.

Om forskningsprojektet

Forskningsprojektet kallas ”Värmemarknaden i Sverige” och har drivits under två år. Projektets syfte har varit att ta fram en samlad bild av värmemarknaden i Sverige och dess utveckling. Deltagare i projektet är SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, KTH Kungliga tekniska högskolan, Lunds tekniska högskola, Högskolan i Halmstad och konsultföretaget Profu.

Hela rapporten presenteras på Almedalsveckan, som startar på torsdag.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här