Värmepumpsdjungeln kan tyckas vara snårig ibland, och med Boverkets byggregler som blir allt hårdare kan det tyckas krångligt. Nu ska vi se om vi kan reda ut varför de hårdare reglerna har införts, vad som gäller där du bor, och vad du bör tänka på när du ska förse ditt nybygge med energi.


Förenklat innebär dessa regler att din värmeanläggning bör ha effekt nog för att värma upp fastigheten under de kallare dagarna, men inte dra mer energi än vad som behövs den återstående tiden.

Vad innebär Boverkets energi-regler?

Reglerna innehåller flera olika krav för hur din fastighet ska skapa och ventilera energi. Några av dessa krav är en övre gräns för högsta tillåtna energianvändning en fastighet får använda per år, krav på värmeisolering, effektiv elanvändning och vilka mätsystem som ska användas. Vad som också innefattas inom dessa krav är vilka värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer, som till exempel värmepumpar, man får använda och inte använda.

Detta innebär att;

  • Huset får en hårdare begränsning i förbrukning per kvadratmeter, begränsningar som är olika i de olika klimatzonerna
  • Det har införts en max effekt på elvärme
  • Man ska kunna effektspärra värmeapparater, så att maxeffekten inte överskrids.

Olika regler för olika klimatzoner

Regelverket har delat in Sverige i tre klimatzoner för att möjliggöra bättre anpassade krav på byggnadens energianvändning. Varför man har valt att dela upp i zoner, och att reglerna för dessa är olika, beror på det varierande klimatet mellan norr och söder.

Klimatzon IKlimatzon IIKlimatzon III
OmrådeNorrbottens, Västerbottens och Jämtlands länVästernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas, och Värmlands länVästra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands,
Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms,Uppsala, Skåne,
Blekinge, Hallands, och Gotlands län.
Max tillåten energiförbrukning för ej eluppvärmda hus:130 kWh/m²/år110 kWh/m²/år90 kWh/m²/år
Max tillåten energiförbrukning för eluppvärmda* hus: 130 kWh/m²/år75 kWh/m²/år55 kWh/m²/år
Max tillåten installerad effekt: 5,5 kW upp till 130 m²
Utöver detta ett  tillägg på 0,035 kW / m² överstigande 130 m².
5,0 kW upp till 130 m²
Utöver detta ett tillägg på
0,030 kW / m² överstigande 130 m².
4,5 kW upp till 130 m²
Utöver detta ett tillägg på
0,025 kW / m² överstigande 130 m².

* Ett hus med mer än 10 W/m² el installerat för värme, ventilation och tappvarmvatten (även kyla).

Hur påverkar reglerna dig vid köp av värmepump?

Bor du redan i en fastighet med installerad värmepump och värmesystem behöver du inte oroa dig för något. Ska du däremot bygga nytt måste du hålla dig inom de nya riktlinjerna, för att du inte ska bryta mot Boverkets byggregler. Är det däremot dags att investera i ett nytt värmesystem i ett äldre hus behöver inte reglerna följas till punkt och pricka. Detta är till exempel för att de äldre husen inte är lika välisolerade som nya hus bör vara.

Varför har man infört dessa hårdare regler?

Dessa regler följer ett EU-mål som säger att vi till och med år 2020 ska ha minskat elförbrukningen med 20 %. Fram till år 2050 ska samma siffra ha minskat med 50%. Dessa hårda krav bygger på behovet att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser för en bättre global miljö.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om dessa regler kan du kontakta Polarpumpens erfarna rådgivare på 0770-777 600 eller klicka dig in på Boverkets hemsida här! 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här