Blånadssvamp eller blånad, som det ofta kallas, tillhör en egen kategori av svampar – Ophiostomatales. Ytterligare ett namn på blånadssvampen är blårötesvamp, då den delar många egenskaper med röta. Namnet kommer av att den vanligen ger träytan en blåaktig ton. Det är vanligt med blånad inom skogsavverkning, men den dyker också ofta upp i hus.

Blånadssvampens egenskaper

Blånadssvampen kräver en högre fukthalt än mögel för att växa, men mindre fukt än röta. Den växer också vid liknande temperaturer som röta, men kan växa vid så låg temperatur som –3 °C. När det är så kallt syns inte angreppet. Det är först när temperaturen ökar som den karaktäristiska blåaktiga färgen dyker upp.

Den växer främst på trä och ger ett förhållandevis ytligt angrepp på någon millimeter. Detta är djupare än mögel, men långt ifrån så djupt som rötangrepp. Blånadssvamp bryter inte heller ned träet, som rötan gör, och har därför ingen större påverkan på husets konstruktion och stabilitet.

Lätt att förväxla

Utseendemässigt är blånadssvamp lätt att förväxla med olika sorters mögel. Att blånadssvamp alltid skulle vara blå, är nämligen långt ifrån sant. Faktum är att blånadssvampen kan ta en både svart, blå, grå, brun eller grön ton. Det är de aktuella förhållandena som avgör vilket utseende angreppet får och det kan vara svårt även för en expert att avgöra vilken typ av svamp som står för angreppet. Dessutom är det inte ovanligt att olika svampar växer sida vid sida.

Kan skapa förutsättningar för röta

Blånadssvampen påverkar träet så att vatten lättare kan tränga in. På så vis skapar blånadssvamp ofta förutsättningar för ett rötangrepp längre in i träet. Det är inte ovanligt att ett till synes oskyldigt blånadsangrepp utvecklar sig till ett större rötangrepp.

Vad gör jag om jag har blånad i huset?

Som vanligt handlar det om storleken på angreppet. Blånaden i sig behöver inte vara farlig och det förekommer att man använder angripna material i husbyggen och möbler. Däremot bör man vidta åtgärder om blånad dyker upp i krypgrunden eller på vinden, eftersom det tyder på att fuktnivåerna är höga. Eftersom angreppet vanligen inte går så djupt använder man ofta saneringsvätska för att sanera, men det är svårt att helt få bort färgen. Det förekommer också att man väljer att byta ut angripna material. För att komma tillrätta med de höga fuktnivåerna bör man installera en avfuktare.

Blånadssvamp i vårt fuktlexikon

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här